Brist på gymnasieplatser med majoritetens politik

Majoriteten säger nej till att utreda byggnation av ny skolfastighet för att skapa tillräckligt med gymnasieplatser på Lidingö. Majoritetens förslag skapar inte tillräckligt många gymnasieplatser.

Det är tydligt att antalet gymnasieplatser är för få på Lidingö – 2016 saknade 6 lidingöungdomar helt gymnasieplats efter slutlig antagning. Antalet ungdomar i gymnasieåldern ökar dessutom med 500 lidingöungdomar till 2027 samtidigt som antalet 16-åringar i länet ökar med 40 % till 2030. Detta ställer stora krav på Lidingö att leverera tillräckligt med gymnasieplatser. 

Majoritetens förslag om 200 platser innebär att antalet platser ökar med 20 % medan antalet Lidingöungdomar i gymnasieåldern ökar med 30 % till 2027. Detta samtidigt som söktrycket från Stockholmsungdomar som vill komma in på Lidingö kan antas öka på grund av större elevkullar och utbyggnad i Norra Djurgårdsstaden. 

Centerpartiet har i en motion till fullmäktige föreslagit att staden utreder byggnation av en ny skolfastighet på den detaljplanelagda skoltomten i Dalénum med möjligheter för flexibelt utnyttjande av lokalerna samt att denna utredning sker skyndsamt för att kunna ställas som alternativ till en utbyggnad av Hersby gymnasium. Detta alternativ skulle också kunna generera fler gymnasieplatser än de nu föreslagna 200 platserna. Majoriteten valde att avslå vår motion i kommunfullmäktige på måndagen och driva igenom utbyggnad av Hersby i utbildningsnämnden på tisdagen. 

Patrik Buddgård, gruppledare, Christer Mohlin och Julian Kaijser, ledamot och ersättare i utbildningsnämnden säger i en kommentar: 

”Vår bedömning är att majoritetens förslag är otillräckligt och kommer kräva ytterligare utbyggnad av Hersby gymnasium i ett senare skede eller att en ny skolfastighet skapas senare. Vi anser det varit bättre att utreda en ny skolfastighet nu istället för att riskera att försämra anrika Hersby genom ökad trängsel t ex gällande parkering och matsal.

Efter felbeslutet att lägga ner Gångsätra gymnasium är staden i stort behov av fler gymnasieplatser. Majoritetens lösning är inte tillfredsställande varken i antal platser på lång sikt eller hur det påverkar Hersby gymnasium. Konsekvensen blir att lidingöungdomar med lite svagare betyg kommer få långa pendlingsavstånd när de inte kommer in varken på skolorna på Lidingö eller i innerstaden. Vi är besvikna att LP som kämpade med oss mot nedläggningen av Gångsätra nu säger nej till utredning av ny skolfastighet för att skapa tillräckligt med platser.” 

Mer information:

Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet Lidingö

Christer Mohlin, ledamot utbildningsnämnden

Julian Kaijser, ersättare utbildningsnämnden