Centern möter GT Vikingarna

I senaste "Centern möter" fick vi en inblick i GT Vikingarnas fartfyllda verksamhet och deras visioner samt utmaningar. Sedan länge lever drömmen om en egen hall men vägen dit är snårig.

Det är ingen tvekan om vad GT Vikingarnas ordförnade Eva Unger brinner för och efter att ha bjudits på gymnastikuppvisning av tränande ungdomar är det lätt att förstå hennes engagemang.

För GT Vikingarna är tillgången till hallar och träningstider för sina knappt 800 gymnaster en starkt begränsande faktor. Av den anledningen har man idag långt ifrån möjlighet att erbjuda alla som står i kö en plats i truppen. ”Vi skulle gärna ta ett större ansvar för öns ungdomar och erbjuda en meningsfull fritidssysselsättning för fler, men idag har vi helt enkelt inte möjlighet”, säger Eva. Visionen om att få bygga en egen hall lever sedan länge. Med en egen hall skulle tid frigöras från övriga hallar i kommunen samtidigt som Vikingarnas egen kapacitet skulle öka avsevärt.

Inspirerade av ännu ett möte med en av öns alla eldsjälar tar vi med oss många tankar och idéer från kvällen. Ett stort tack från oss på Centerpartiet!

Läs gärna om fler möten i serien "Centern möter" här.