Centern möter Hero Sverige asylboende

Förra veckan besökte "Centern möter" Görel och Erika på Hero Sveriges asylboende för ensamkommande unga här på Lidingö. Det blev ett spännande möte där många viktiga områden berördes.

Bland mycket annat pratade vi om oron för de ungdomar som hinner fylla 18 år innan asylprocessen är avslutad och som en följd av det riskerar att tvingas byta boende, bostadsort samt ryckas bort från det nätverk som de hunnit bygga upp.

Även betydelsen av civilsamhällets ideella engagemang för nyanlända ungdomars möjligheter att integreras i det svenska samhället diskuterades. På Hero Sverige ser man bland annat ett stort behov av fler fadderhem där aylsökande ungdomar som fyllt 18 år, och som alltså inte längre får bo i ett ungdomshem, kan bo under en kortare tid.

Samtalet kom också att handla om hur mycket idrottsrörelsen på ön betyder för den som nervöst väntar på sitt beslut om uppehållstillstånd.

Ett stort tack från oss på Centerpartiet för ett mycket intressant och givande möte från vilket vi tar med oss många lärdomar.

Läs gärna om fler möten i serien "Centern möter" här.