Framtiden ett tema när ”Centern möter” träffade John Mattson

I veckan träffade ”Centern möter” John Mattson, ägare och förvaltare av drygt 1600 bostäder på Lidingö för spännande diskussioner om Lidingös bostadsutveckling

John Mattsons kanske mest kända område är Larsberg, som uppfördes på 60-talet med en tydlig vision om att vara ett modernt bostadsområde med närhet till service och med gott om plats för bilar. När John Mattson blickar framåt och planerar för hur bland annat Larsberg ska utvecklas så är det fortfarande med en vision om att möta både dagens och framtida servicebehov. Behov som på många områden skiljer sig från 60- och 70-talets. Bland annat innebär den ökande e-handeln att framtidens handelsytor kommer fylla en annan funktion än tidigare vilket ställer andra krav på hur de utformas.

Vi togs även med på en promenad genom Larsberg förbi Parkhusen, som just nu byggs, och vidare förbi det stora parkeringshuset i områdets utkant. Vid parkeringshuset är det idag en mörk, otrygg miljö som inte används effektivt, många parkeringsplatser står idag tomma. Istället för att vara en uppställningsplats för stockholmares sommarbilar under delar av året vill man utveckla ytan. Med fler bostäder får ytan mer liv och rörelse samtidigt som kopplingen mellan Larsberg och Dalénum, där även den nya simhallen planeras, blir tydligare.

Vi tackar Siv, Jonas och Anna för ett mycket intressant möte och lärorika diskussioner.