Lidingös nya bibliotek blir modernt och "bredare"

Bild

När ”Centern möter” träffar bibliotekschef Malin Törnquist är planeringen för det nya biblioteket i full gång. Många detaljer måste fortfarande bestämmas innan dörrarna slås upp i stadshuset våren/sommaren 2019 men visionen är klar, det ska bli ett modernt bibliotek som lockar både gamla och nya målgrupper.

Biblioteksverksamheten har, trots informationssamhällets utveckling, inte på långa vägar spelat ut sin roll. Än vill lidingöborna kunna vända sig till biblioteket för att få tillgång till ett brett sortiment av böcker, söka kunskap, tips om ny litteratur, mötas samt få läs- och studiero. Även om det nya biblioteket inte placeras full så centralt som dagens kommer det fortsatt att vara en central plats. De nya lokalerna kommer erbjuda mer plats för evenemang, en skapandeverkstad och tillgång till stadshusets nya kafé. ”Det kommer bli en plats dit många olika målgrupper kommer söka sig” säger Malin som ser fram emot flytten.

Även om mycket tid går åt till att planera för det nya biblioteket så har man fortfarande full fokus på att den löpande verksamheten ska vara attraktiv och locka besökare. Redan i januari 2018 ökas tillgänligheten genom längre öppettider på lördagar och ”selektiva öppettider” (där förskole- och skolgrupper kan boka tid utanför ordinarie öppettider). Den extra timmen på lördagar passar bättre ihop med butikernas öppettider vilket gör det enklare att kombinera med biblioteksbesök med shopping.

Vi på Centerpartiet ser med spänning fram emot det nya biblioteket och tackar Malin för ett mycket inspirerande möte.