Långsiktigt budgetförslag för fler gymnasieplatser och hållbar ekonomi

Vi står i huvudsak bakom de ekonomiska prioriteringarna för 2018 i stadens budget med sänkt skatt på 15 öre. Vi saknar dock det politiska ledarskapet för framtidsfrågorna som kommer påverka Lidingöborna många år framåt. Ekonomisk hushållning vid stora investeringar, tidigareläggande av simhall, bättre mat, mindre barngrupper och fler gymnasieplatser är delar av Centerpartiets budgetförslag.

Under den senaste mandatperioden har Lidingöborna tvingats se på när bristen på politiskt ledarskap lett till att stora summor investerats i illa underbyggda satsningar. Snabbcykelbanan som byggdes och sen återställdes samt minskade parkeringsplatser på Näset är två exempel som kostat stora summor utan att skapa mervärde för Lidingöborna. Dessutom pågår nu en överdriven renovering av Stadshuset på över 300 mnkr. Vi vill istället att skattebetalarnas medel ska gå till investeringar inom omsorg, skola och idrott.

Hushålla med medborgarnas pengar

I vår skuggbudget föreslår vi därför en finansplan för att på ett bättre sätt styra framtidens investeringar dit de gör nytta för Lidingöborna. Idag saknas till exempel en skarp kostnadsstyrning och -kontroll för nya bron. Därför senarelägger vi investeringen ett år för att Lidingöborna inte ska få betala mer än nödvändigt för en ny bro. Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Liberalerna håller inte stadens finansiella mål i sitt budgetförslag och majoriteten har slösat medborgarnas medel i onödiga eller överdrivna investeringar. För att kunna möta framtidens utmaningar krävs ett ledarskap som för en hållbar ekonomisk politik. Vi klarar både stadens finansiella mål och tar tag i kostnadsstyrningen av framtida investeringar i vårt budgetförslag för att våra gemensamma tillgångar i framtiden ska gå till kärnverksamheter som omsorg och skola.”

Fler gymnasieplatser och mindre barngrupper

Lidingö ska vara en trygg plats i alla livets faser, det innebär till exempel att det ska finnas tillräckligt med gymnasieplatser och mindre barngrupper i förskolan med fler pedagoger per barn.

”Vi satsar 2 miljoner kronor mer på förskolan för att börja minska storleken på barngrupperna i förskolan. Vi vill också utreda en ny skolfastighet med flexibel användning för att kunna skapa tillräckligt med gymnasieplatser efter nedläggning av Gångsätra gymnasium”, fortsätter Buddgård. 

Ny simhall med 50 m-bana

Lidingöcentern har länge drivit frågan om en ny simhall och är väldigt besvikna över att majoriteten efter tre år av mandatperioden fortfarande inte satt spaden i marken. Vi vill i vårt budgetförslag tidigarelägga simhallen ett år så den är klar 2020. Vi förespråkar att hallen får en 50-metersbassäng. Buddgård säger:

”En 50-metersbassäng skapar flexibilitet och möjliggör för allmänhet och simklubb att använda simhallen samtidigt. Framförallt måste majoriteten starta bygget, för utan spadtag blir det inga simtag.”

Mat med hög kvalitet för barn och äldre

Vi vill att staden förbereder sig för kommande upphandlingar av mat till skolor och förskolor med målsättning att öka kvaliteten. Maten är en avgörande del av våra liv. Undernäring är vanligare bland äldre och bra näringsintag är avgörande för att barn och unga ska kunna koncentrera sig i skolan.

”Vi vill att maten ska vara något våra barn och äldre ser fram emot. Då kan inte upphandlingarna vara skräddarsydda bara för de stora aktörerna utan vi måste öppna upp för fler restaurang och cateringfirmor att kunna konkurrera. Vi måste ha krav på kvalitet och att maten lagas nära de som ska äta den”, säger Buddgård.

Läs hela budgetförslaget här. , 1.3 MB.


 
Mer information: Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36