”Centern möter” har träffat IFK Lidingö friidrottsklubb

Inom kort inleds arbetet med att förnya och förbättra Lidingövallen. ”Centern möter” har träffat IFK Lidingö friidrott för att prata om hur deras verksamhet kommer förändras när bygget är klart och hur de ser på friidrottens framtid.

IFK Lidingö friidrott är med sina runt 2000 medlemmar en av öns största idrottsförening och är tillsammans med IFK Lidingö Orientering arrangör av Lidingöloppet.

Att föreningen lockat så många till sig kan bero på den bredd av träningsalternativ som föreningen erbjuder allt från barn till seniorer. Friidrotten erbjuder något för idrotten så ovanligt som grupper där killar och tjejer tränar ihop. Föreningen har även kunnat erbjuda ensamkommande ungdomar att prova på friidrott varav några fortsatt i den ordinarie verksamheten. Allt detta bidrar till att skapa den bredd av människor och ambitioner som föreningen eftersträvat sedan en tid.

Med en så stor grupp aktiva medlemmar följer så klart också behovet av anläggningar att träna på. En utmaning är att friidrotten idag saknar en egen inomhushall verksamhet under den allt viktigare inomhussäsongen. Idag är denna träning, och nödvändig utrustning spridd över ett antal hallar på ön vilket gör verksamheten mindre effektiv. Därför skulle man gärna se att inomhussäsongen kunde förläggas till en hall och att det på längre sikt byggdes en inomhushall avsedd för friidrott.

I samband med upprustningen av Lidingövallen inleds, hoppas friidrotten kunna starta byggandet av ett nytt kansli på området. Genom att förlägga klubbens kansli till Vallen kommer man närmare kärnverksamheten och idrottarna något man länge önskat. Den nya kanslilokalen planeras innehålla träningsmöjligheter så säsongen på Vallen kan förlängas.

”Centern möter” tackar Jesper och Lasse för en spännande dragning som givit oss en viktig inblick i friidrottens verksamhet.