Ytterligare ett steg taget för ungdomsbostäder i Larsberg

På onsdagens möte för miljö- och stadsbyggnadsnämnden klubbades detaljplanen som möjliggör cirka 70 ungdomsbostäderna i Larsberg, nu ska den slutligt antas i Kommunfullmäktige. Centerpartiet är glada att tillsammans med majoriteten tagit fram detaljplanen i expressfart.

I överenskommelsen mellan Centerpartiet och majoriteten om Lidingöhem ingick ett expressprojekt för ungdomsbostäder där staden skulle möjliggöra för ungdomsbostäder på Lidingö. Nu har miljö- och stadsbyggnadsnämnden klubbat igenom detaljplanen som nu slutligen ska antas i Kommunfullmäktige. 

Lilian Becker, ledamot i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden berättar:

”På nämndmötet gick planen igenom utan några synpunkter, vi är väldigt glada att vi nu kan vara med och möjliggöra för fler unga att kunna bo kvar på ön. Detta var en av våra valfrågor och det är kul att se när det blir verklighet!”