Idrottscampus i Högsätra för att mota platsbrist för hockey, konståkning och gymnastik

GT Vikingarna och Lidingö Vikings HC, två av stadens mest populära idrottsföreningar, kämpar idag med platsbrist. Gymnastiken saknar egen hall och för hockeyn ser platsbristen ut att bli akut då bygglovet för deras tält över hockeyrinken löper ut 2020. Centerpartiet vill utveckla Högsätra till ett riktigt idrottscampus och menar att majoriteten måste agera nu.

Högsätraområdet har av staden pekats ut som ett utvecklingsområde för bostäder och idrott, men trots att både mark och behov finns har planarbetet gått i stå. Samråd för planprogrammet för Högsätra avslutades 10 oktober 2016 och sedan dess har inget hänt. Detta oroar Centerpartiet då den saktfärdighet som kommit att prägla denna mandatperiod riskerar drabba viktig ungdomsverksamhet. 

GT Vikingarnas verksamhet är starkt begränsad av bristen på halltider och stor del av halltiderna måste idag läggas på att bära fram och ställa tillbaka tung utrustning. Samtidigt kämpar Lidingö Vikings och konståkningen för att samsas om inomhusisen som riskerar att halveras när bygglovet för tältet över hockeyrinken löper ut sommaren 2020. Ordförande för GT Vikingarna Eva Unger beskriver gymnastikens behov:

”Idag står ungefär 700 ungdomar i kö till GT Vikingarna. Vi vill kunna erbjuda fler av dem plats men idag har vi svårt att få ihop träningstider för våra befintliga medlemmar. Med en egen hall skulle vi öka vår kapacitet avsevärt. Samtidigt skulle skaderisken minska om vi slapp bära fram och plocka bort den tunga utrustningen inför och efter varje pass.”

Lidingö Vikings HC ordförande Fredrik Näslund beskriver deras situation:

”Vi arbetar aktivt för att hockeyklubben ska vara en naturlig mötesplats för barn och ungdomar före, under och efter träningen. För att lyckas behöver vi utrymme och skulle gärna se att Childhoodhallen byggdes ut med ytterligare en eller två hallar innan tältet måste rivas. Det skulle göra att vår verksamhet kan växa ännu mer samtidigt som byggnads- och driftskostnaderna skulle hållas nere.”

Centerpartiet menar att staden måste lyssna när föreningarnas ledare ber om stöd för att kunna utveckla sin verksamhet. Om utvecklingen av Högsätra idrottsområde inte kommer igång riskerar de ideella föreningarnas så viktiga engagemang att falna. Patrik Buddgård (C), gruppledare och Rolf Hattenbach, ledamot i Kultur- och fritidsnämnden säger: 

”Centerpartiet arbetar för att staden ska möjliggöra ett brett utbud av fritidsaktiviteter för öns ungdomar. Det ska finnas möjlighet att pröva på olika idrotter. Så bygger vi verklig hälsa på Lidingö. Med en ny gymnastikhall och en permanent ishallslösning minskas några av flaskhalsarna och tillgången på ytor säkerställs för två av öns populära ungdomsverksamheter. I vår budget har vi därför avsatt extra pengar för att prioritera arbetet med ett idrottscampus i Högsätra.”