Rapport Kommunstyrelsen: Ett steg mot ny simhall

Igår var det kommunstyrelsen. Där togs äntligen ett steg till mot ny simhall i Dalénum! Under mötet yrkade Centerpartiet också återremiss på policy om korruption, jäv och bisyssla.

Under gårdagens Kommunstyrelse togs äntligen ett steg framåt i simhallsfrågan som vi så länge kämpat för. Kommunstyrelsen beslutade att funktion,​ ​​utformning,​ ​​ägande​ och​ ​​drift av den nya simhallen i Dalénum skulle utredas. Centerpartiet yrkade bifall och la ett yttrande där vi klargjorde att vi vill att inriktningen i utredningen ska gå mot en simhall med 50m-banor. Kul med stor enighet där alla partier i kommunstyrelsen förutom MP biföll utredningen för ny simhall i Dalénum!

Under mötet togs även beslut om policy och riktlinjer för korruption, jäv och bisysslor. Centerpartiet reserverade sig mot beslutet då vi ville se möjligheter för anställda i staden att kunna anmäla misstankar till extern part till exempel i genom en visselblåsarfunktion. Ett steg i rätt riktning togs under mötet då majoriteten i ett tilläggsyrkande gav uppdrag att utreda hur utformning av en visselblåsarfunktion skulle kunna se ut. Detta kommer vi följa med stort intresse.