”Centern möter” Bosön - Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum

Centerpartiet träffade Bosön och pratade om deras roll som utvecklingscentrum för idrotten nationellt men även vad de kan bidra till lokalt på ön. Bosön är öppet för allmänheten och föreningsidrott på ön tränar på Bosön. Det finns stora vinster med samverkan mellan staden och Bosön.

Centerpartiet besökte förra veckan Bosön och Marcus Norman, utvecklingsansvarig på Bosön för att prata om framtiden. Bosön tittar nu på hur man kan utveckla sin verksamhet. I det arbetet finns stora möjligheter för staden och Bosön att samarbeta för att få till utveckling som gynnar både Riksidrottsförbundet och Lidingö som kommun.

Bosön består av flera olika delar. Idrottsytorna är självklart en del men även en konferensverksamhet, utbildningsverksamhet med Idrottsfolkhögskola, idrottsfysiologiskt labb samt idrottsmedicinsk klinik är viktiga delar av Bosön. I framtiden vill man tydligare lyfta fram varumärket Bosön i alla delar av verksamheten. 

Idag har Bosön märkt att det ibland uppfattas som stängt av Lidingöborna. Men idrottsytorna är öppna för allmänheten och även föreningsidrotten på Lidingö använder idrottsytorna. Så ska det fortsätta att vara. I utvecklingsarbetet tittar Bosön på vilka idrottsytor som skulle kunna kompletteras med, i detta arbete har man en dialog med idrottens olika förbund för att få en klar bild av vilka behov som finns, samt givetvis också föreningslivet på ön då föreningslivet och elitidrotten inte konkurrerar om samma tider.

Ytterligare ett spännande möte med verksamheterna på ön, läs om fler möten här.