Kommunen måste ta ett brottsförebyggande ansvar

På kommunfullmäktige på måndag behandlas Centerpartiets motion om att införa ett trygghetsråd. Centerpartiet menar att staden måste ta ett större brottsförebyggande ansvar och tillsammans med trygghetsvakter skulle ett trygghetsråd vara ett steg i rätt riktning.

Centerpartiet menar att staden måste ta ett aktivt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Det är bra att staden i budget för 2018 inför socialsekreterare med inriktning fältassistenter helt i linje med vår motion. Det är ett bra steg för att på ett bättre sätt kunna nå ungdomar i riskzonen för brottslighet eller droganvändning. 

Detta räcker dock inte i trygghetsarbetet. Lidingö som är en av de mest inbrottsutsatta kommunerna i landet måste få ett aktivt brottsförebyggande arbete på kommunal nivå. Lidingö har femte högsta siffran i landet och näst högsta i länet när det gäller inbrott med 9,2 inbrott per 1000 invånare enligt statistik från BRÅ. Centerpartiet menar därför att det krävs ett trygghetsråd som håller ihop och betonar vikten av frågorna samt säkerställer en samverkan mellan de brottsförebyggande krafterna i samhället. 

Tillsammans med trygghetsvakter, som Liberalerna föreslagit i en motion anser Centerpartiet att staden kan få ett verkligt effektivt brottsförebyggande arbete. Detta skulle t ex kunna ske genom att stadens säkerhetsbolag får ett utvidgat ansvar med trygghetsvakter, då kan säkerhetsbolaget genom sina egna observationer och tillsammans med tät samverkan med polisen och kommun prioritera dessa resurser på ett smart sätt och till de områden som för tillfälligt är mest utsatta.

Patrik Buddgård, gruppledare och Kent Björnberg, en av motionärerna säger i en kommentar:

”Polisiär närvaro är en statlig angelägenhet. Men när staten bevisligen har svårt att tillsätta tillräckligt med poliser kan inte vi i kommunen ducka för vårt ansvar gentemot Lidingöborna framförallt gällande det brottsförebyggande ansvaret. Därför anser vi att både trygghetsråd och trygghetsvakter bör införas på Lidingö.”

 

Mer information:

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36

Kent Björnberg, ledamot fullmäktige 070-673 02 30