Centern möter Intresseorganisationen FUB Lidingö

Intresseorganisationen FUB:s mål är att alla personer med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter och möjligheter till delaktighet i samhället som personer utan utvecklingsstörning. ”Centern möter” träffade FUB Lidingö för lära oss mer om de funktionsnedsattas situation på ön.

Sedan 1959 har FUB Lidingö verkat för personer med funktionsnedsättning och deras familjer. Genom att föra medlemmarnas talan gentemot kommunen och politiker arbetar man aktivt för att bevara de verksamheter som fungerar väl och förbättra det som inte fungerar lika bra. För FUB Lidingö har det också alltid varit viktigt att deras medlemmar ska synas ute i samhället. En av fördelarna med att dagverksamhet och boende förlagts till olika små enheter spridda över ön är att de funktionsnedsatta rör sig i fler områden. Tyvärr koncentreras mer och mer av deras verksamhet i större enheter vilket minskar denna rörlighet och integration i samhället. Större enheter minskar också tryggheten för de funktionsnedsatt vilket skapar en stress hos både dem och deras familjer

En gång i tiden var Lidingö ett föredöme när det kom till arbetet för personer med funktionsnedsättning. Ön fick ofta studiebesök från grupper från andra delar av landet eller från utlandet. FUB Lidingö konstaterar att så inte längre är fallet, vilket man beklagar djupt. ”Vi skulle gärna se att kommunen gjorde det till sin målsättning att bli årets LSS-kommun. Det skulle ge Lidingö en möjlighet att återta ledartröjan i arbetet för de funktionsnedsatta vilket skulle var bra för både våra medlemmar och kommunen”, säger ordförande Claes Lindahl.

Vi på Centerpartiet vill tacka styrelsen i FUB Lidingö för ett intressant och lärorikt möte som gett oss en inblick i de utmaningar öns funktionsnedsatt samt deras familjer möter varje dag.

Läs om fler spännande möten här.