Centern möter Lidingö lärcenter

Det går inte att förneka, både skapar- och leklusten väcks när man tar sig runt i Lidingö Lärcenters olika lokaler. Här möts färg, form, mekanik och ny digital teknik – allt för att sudda ut gränsen mellan skaparglädje och lärande.

Under Lidingö Lärcenter samlas Kulturverkstaden Kameleonten och KomTek. Gemensamt för dem är att de genom introduktion av teknik och konsultation ska stimulera lärandet och skaparglädjen. Hos Kulturverkstaden Kameleonten, som främst riktar sig till öns pedagogiska verksamheter, kan förskolebarn och pedagoger delta i workshops och projekt för att skapa förbindelser mellan olika utryck som dans, digitala verktyg, lera, färg och bild.

KomTek är främst en skapandestimulerande fritidsverksamhet dit teknikintresserade barn i åldrarna 7-16 kan söka sig. Här får barnen lösa tekniska utmaningar bland annat genom samarbete. ”Verksamheten är i mångt och mycket inspirerad av musikskolan men med teknik som inriktning” förklarar KomTeks verksamhetsledare Fia Juréen. Söktrycket är hårt på de 180 platser som erbjuds och när ”Centern möter” är på besök är man i fullgång med att slutföra antagningen till vårens verksamhet.

I och med flytten till lokaler i nya biblioteket hoppas Lärcenter kunna få mer uppmärksamhet kring den verksamhet som de bedriver. ”Förhoppningen är och att den ska bli mer öppen för allmänheten”, berättar Fia.

”Centern möter” tackar Lärcenter för en inspirerande introduktion till en viktig verksamhet och ser fram emot att se mer av den när det nya biblioteket öppnar.

Läs om fler spännande möten här.