Kent Ivarsson och Rebecka Öberg Lidingöcenterns toppkandidater till landstinget

Kent Ivarsson och Rebecka Öberg valdes på Centerpartiets nomineringsstämma i november till Lidingös toppnamn i landstingsvalet. Kent kommer fokusera på sjukvårds- och äldrefrågor medan Rebecka vill fokusera på trafik- och styrningsfrågor.

Kent Ivarsson, tidigare gruppledare för Centerpartiet på Lidingö, har i många år arbetat med sjukvårdsfrågor både som förtroendevald men också som tjänsteman i regeringskansliet. Det är just i dessa frågor som Kent kommer profilerar sig: ”Vi står inför stora utmaningar när det gäller sjukvården” säger Kent. ”Jag vill ha en närodlad vård där alla patienter har en fast läkarkontakt och att landstinget ska erbjuda en trygg samt tillgänglig förlossningsvård. Våra äldre är ofta multisjuka och behöver tillgång till äldremottagningar, en utbyggd geriatrik samt vård i sin hemmiljö. Cancervården och vård av folksjukdomar samt psykiatrin ska ha hög kvalitet. Avgörande är att vi har personal som har en bra arbetsmiljö och bra lön.”.

Rebecka Öberg, som idag sitter i Lidingös kommunfullmäktige parallellt med studier i offentlig förvaltning och upphandling berättar varför hon kandiderar: ”Jag vill sprida den närodlade politiken till en högre ort. Jag vill göra Stockholms läns landsting mer transparent och bättre på att kommunicera med invånare om frågor som rör dem själva, till exempel i fråga om vad man tänker göra med Lidingös tomma spårvagnsdepå, om hur mycket av skattemedlen som används till Stockholms läns landstings upphandlingsböter, och om hur mycket landstingets stödstrumpor bör kosta.”

Centerpartiet Lidingös två toppkandidater ger en bredd i både kompetens, ålder och sakfrågefokus. Genom Kent och Rebecka kan Lidingöborna få en röst i landstinget som driver Lidingös intressen inom sjukvårds- och trafikfrågor.

Mer information:

Rebecka Öberg 076-023 79 00

Kent Ivarsson 073-544 78 37