Nu kan du båtpendla med ditt SL-kort från Gåshaga

Centerpartiet har drivit igenom att SL:s periodkort ska gälla även på Waxholmsbolagets fartyg under en försöksperiod. Därmed blir båtpendling från Gåshaga ett alternativ till Lidingöbanan.

I en växande Stockholmsregion är det viktigt att hitta smidiga och effektiva transportlösningar. Många människor pendlar varje dag till och från sina arbeten. Landtrafiken är hårt belastad och Lidingös pendlare behöver ytterligare alternativ till bilen. För Centerpartiet är det en självklarhet att hitta smarta lösningar som gör pendlingen effektivare. En lösning som vi jobbat med länge är att i högre utsträckning nyttja vattenvägarna i Stockholmsregionen.

Centerpartiet har drivit igenom i alliansen att det den nionde januari inleddes ett försök som innebär att det är möjligt att resa med Waxholmsbolagets fartyg på SL:s periodkort under lågsäsong. Det innebär nya möjligheter att arbetspendla från t.ex. Gåshaga och Klippudden till samma kostnad som att pendla med Lidingöbanan. Waxholmsbolagets fartyg bedriver trafik året om, både morgon och kväll, till och från Stockholm. Tidigare har fartygen gått relativt tomma under lågsäsong medan Lidingöbanan på land varit fylld till brädden. Genom att låta SL-kortet gälla ombord hoppas vi att fler väljer att pendla in till Stockholm med Waxholmsbåt och på så sätt bidra till en mer attraktiv pendling.

Nu hoppas vi att många väljer att pendla med Waxholmsbåtarna så att det blir ett lyckat försök. Vi är övertygade om att det här är ett smart sätt att använda Waxholmsbolagets fartyg under lågsäsong. Vid sidan av detta pågår också ett intensivt arbete med en strategisk pendelbåtsutredning som har till uppgift att se över hur pendelbåtstrafiken kan byggas ut och utvecklas i Stockholmsregionen.

Gustav Hemming (C)
Miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd

Patrik Buddgård (C)
Gruppledare Lidingö