"Centern möter" Ögruppen – En av öns viktiga arbetsgivare

Daglig verksamhet är till för dem som på grund av en funktionsnedsättning inte har möjlighet att agera på den öppna arbetsmarknaden. Lidingö har erbjudit detta sedan 1985 bland annat med målsättningen ”att göra verksamheten och arbetstagarna synliga och respekterade i samhället”. Idag bedrivs verksamheten under namnet ”Ögruppen” och ”Centern möter” fick chansen att möta dem för att lära oss mer.

Knappt hundra arbetstagare sysselsätts idag av Ögruppen inom ramen för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dessa är fördelade över cirka femton arbetsplatser. På Ögruppen arbetar även ett antal medarbetare uppdraget är att coacha arbetstagana och planera verksamhet.

– För många i behov av daglig verksamhet är kontinuitet och struktur extra viktigt. Det ställer så klart krav på våra medarbetare. Genom att vi lyckats hålla personalomsättningen på en väldigt låg nivå gör vi verksamheten tryggare för våra arbetstagare, berättar Ögruppens enhetschef Karin Haglund.

Bland de arbetsplatser där Ögruppens arbetstagare idag utgör en viktig resurs finns blanda annat på Högsätra servicehus, Stadshuset- Stadshusteamet samt Hustegaholm. Arbetsuppgifterna är utformade tillsammans med arbetstagaren utifrån dennes önskemål, förutsättningar och behov. Precis som för verksamheter i övriga samhället så förändras efterfrågan av de tjänster Ögruppen kan erbjuda.

– Förr skickades mycket internpost på kontoren och distributionen av denna kunde ofta skötas av personer från Ögruppen. Eftersom internkommunikationen numera sker via mail har denna typ av sysslor försvunnit, berättar Karin. Vi utvärderar ständigt vår verksamhet så att vi fortsätter att skapa så mycket mervärde som möjligt för både arbetstagare och samhället i stort. I det ingår att vi ständigt förnyar och söker nya arbetsuppgifter som passar vår verksamhet.

”Centern möter” tackar för ett mycket intressant möte och intressanta diskussioner om deras så betydelsefulla verksamhet.

Läs om fler spännande möten här.