• / Nyheter
  • / Rapport Kommunstyrelsen: Fokus på vattenläckan

Rapport Kommunstyrelsen: Fokus på vattenläckan

Kommunstyrelsen hade möte under måndagskvällen. Stort fokus låg på vattenläckan och stadens information till Lidingöborna. Beslut att ge stöd till Nyföretagarcentrum var en annan fråga på agendan.

Det var tydligt att staden kan dra många lärdomar från hanteringen av vattenläckan som skedde på en av huvudvattenledningarna på ön och innebar kokningsrekommendation för Lidingöborna. Det är ovanligt att staden behöver nå alla Lidingöbor med krisinformation. Det finns därför mycket att förbättra, bland annat hur staden ska kunna nå ut till alla Lidingöbor snabbt med information. En funktion där staden kan nå Lidingöborna via SMS ska undersökas. Underhåll och bevakning av vattensystemet diskuterades också.

Centerpartiet ser att det finns lärdomar att dra och välkomnar därför att staden kommer göra en ordentlig utvärdering av hanteringen och även ge möjlighet för Lidingöborna att ge sina synpunkter på hanteringen för att kunna förbättra stadens arbete i krissituationer.

På mötet beslutades också om stöd till Lidingö Nyföretagarcentrum, ett viktigt beslut för att ge näringsliv och nyföretagande fortsatt bra förutsättningar på ön.

Käppalaverket fick utvidgad låneram för att kunna ha en effektiv reningsprocess. Vi i Centern vill också tydliggöra Käppalaverkets ändamålsbeskrivning, för att skärpa förbundets miljöprofil. Redan idag arbetar man bland annat med biogas som en viktig del i verkets verksamhet. Vi ser också stora möjligheter att ta tillvara på den spillvärme verket genererar till klimatsmart fjärrvärme.