Centern Möter ICA Supermarket Käppala

Trots hård konkurrens från flera handlare på ön har Magnus Agrell och hans idag ca 30 anställda fördubblat butikens omsättning på tolv år. Fortfarande ser Magnus en tillväxtpotential men den är delvis beroende av stadens planer för fastigheten. ”Centern möter” fick chansen att höra hur vardagen ser ut för en av öns handlare.

Trots att ICA Supermarkets lokal inte är optimal anser Magnus att de lyckats göra det bästa av den. Just nu väntar han på att staden, genom Lidingöhem, ska fatta beslut om framtiden för fastigheten som butikslokalen står på: – Jag hoppas kunna öka butiksytan med 300-400 kvm och få till ett bättre kundvarv genom en utbyggnad, efterfrågan finns. Jag tror också att det finns förutsättningar för restauranger och annan typ av närservice att etablera sig i Käppala. Det vore bra med ett levande närcentrum här, säger Magnus.

Precis som alla handlare utsätts även Magnus för stölder. Magnus berättar att ett stort problem är det ofta dröjer flera timmar innan polisen infinner sig när personalen lyckats ta någon på bar gärning. Är det frågan om ett barn kontaktar han i dessa fall skolan och föräldrarna men när det är frågan om en vuxen person behöver ofta minst två ur personalen stanna med personen till dess polisen anländer: – Att behöva bevaka en person är både otryggt och innebär förstås också en kostnad. Samtidigt är det principiellt viktigt att ta även små stölder på allvar, säger Magnus som hoppas på att resursbristen hos Polisen snart kommer att lösas.

”Centern möter” tackar Magnus för ett trevligt och upplysande möte från vilket vi tar med oss många tankar.

Läs om fler spännande möten här.