Stillerska Filmgymnasiet för Lidingös filmtradition vidare

På Stillerska Filmgymnasiet har man sedan 2009 rustat gymnasieelever för en karriär inom film. ”Centern Möter” fick en chans att träffa skolans grundare, ägare och rektor Anette Lorenzen för att höra om verksamheten och framtiden.

Det är ingen slump att Anette Lorenzen valde att förlägga Stillerska Filmgymnasiet just på Lidingö. Sedan sent 1800-tal har Lidingö varit hemvist för svenskt filmskapande. Än idag finns ett flertal företag inom filmbranschen på ön och Lidingö är fortfarande en flitigt använd inspelningsplats. Genom att döpa gymnasiet efter Mauritz Stiller – regissör, Lidingöprofil och den som anses ha upptäckt Greta Garbo – belyses också denna filmtradition.

Stillerska Gymnasiet har idag ett 50-tal elever fördelat på tre klasser, alla med ett gemensamt intresse för film och rörlig bild som uttrycksform. Skolans unika profil gör att man har hela landet som upptagningsområde.

– Vi är en liten familjär skola och alla som arbetar här känner alla elever, berättar Anette. Ungefär en tredjedel av eleverna kommer från Lidingö, majoriteten kommer från Stockholmsområdet men vi har ett par elever som pendlar hit från Västerås och Strängnäs. Att vi samlar elever från så många olika platser ser vi som en styrka.

Anette hoppas i framtiden kunna bredda skolan med ett sam/media-program för att attrahera fler elever.

–Vi har plats för 90 elever i våra lokaler så vi har kapacitet att växa. Tyvärr tar det ungefär ett år att få tillstånd att bedriva ett nytt program så som det ser ut kan vi ta emot de första eleverna tidigast hösten 2019.

”Centern möter” tackar för ett spännande möte och ser fram emot att följa skolans utveckling.

Till Stillerska Filmgymnasiets hemsida klicka här!

Se några av elevernas examensfilmer klicka här!

Läs om fler spännande möten här.