Centern möter montessoriförskolor på ön

I 57 år har montessoripedagogiken funnits på Lidingö. I dag finns det nio montessoriverksamheter (8 förskolor 1 grundskola). ”Centern möter” träffade Lidingö Montessoriförskola, Skeppets Montessoriförskola och Wasaplatsens Montessoriförskola för att höra mer om deras verksamheter.

Montessoripedagogiken bygger på tanken att ett barn strävar efter att utveckla sin självständighet och att denna utveckling bl.a. följer olika sensitiva perioder. Genom att låta barnet arbeta så fritt som möjligt följer det självt dessa perioder och pedagogens roll inom Montessoriförskolan är att observera och ge handledning.

– ”Hjälp mig göra det själv” och ”Frihet under ansvar” är citat av Maria Montessori och som montessoriverksamheterna tar fasta på. Det är mycket inspirerande att, med vår fantastiska pedagog som verktyg, arbeta mot Läroplansmålen, berättar Anna Liljeström montessoripedagog och huvudman för Wasaplatsens Montessoriförskola AB.

På Wasaplatsens Montessoriförskola har man totalt 37 barn på tio pedagoger, varav en kokerska anställd för att laga all mat från grunden. Gemensamt för Lidingös Montessoriförskolor är att man strävar efter att ha en hög och konstant personaltäthet under barnets hela dag.

– För att lyckas med det är det viktigt att kommunen ger goda förutsättningar så att vi får möjlighet att behålla vår särprägel. Det finns en risk att kommunens krav och nya riktlinjer leder till att alla förskolor blir likadana och att valfriheten därmed minskar, säger Anna och fortsätter

– För Lidingös Montessoriförskolor är det viktigt att de föräldrar som söker plats på en av deras verksamheter via Skolwebben är medvetna om pedagogiken, tanken bakom verksamheten och önskan om bevarandet av dess kvalitétsaspekter.

Lidingö Montessoriförskola, Skeppets Montessoriförskola och Wasaplatsens Montessoriförskola drivs antingen som föräldradrivna ekonomiska föreningar eller som aktiebolag.

”Centern möter” vill tacka för ett givande och informativt möte samt för inblicken i montessoriförskolornas verksamhet.

Läs om fler spännande möten här.

TIll förskolornas hemsidor:

Wasaplatsens Montessoriförskola

Skeppets Montessoriförskola

Lidingö Montessoriförskola