"Centern möter”träffade "grannsamverkan på hjul”

I fem år har frivilliga patrullerat Lidingö i kommunens grannsamverkansbil inom ramen för projektet ”Grannsamverkan på hjul”. ”Centern möter” träffade några av de eldsjälar som håller bilen rullande.

”Grannsamverkan på hjul” finansieras av Lidingö och hålls igång av runt 50 volontärer vilka turas om att, mellan måndag och fredag, ta något av de två dagliga körpassen. Utifrån information från Polisen om händelser på ön lägger förarna upp dagens rutt.

–Tanken är att vi ska visa vår närvaro i brottsdrabbade områden och vara ett störande moment för dem som planerar ett inbrott, säger Kerstin Larsen ordförande i projektet.

Förutom den dagliga informationen som gruppen får från Polisen träffar man Polisen minst en gång i veckan för en uppdatering. Gruppen har också löpande dialog och möten med tolv andra grannstöds-/grannsamverkansorganisationer i Stockholmsregionen.

Vid sidan av att bevaka och rapportera in händelser eller misstänkta aktiviteter, rapporterar grannsamverkansbilens förare även in upptäckt skadegörelse, klotter eller trasiga trafikmärken med mera till tekniska kontoret. Sedan en tid är grannsamverkansbilen också utrustad med en hjärtstarter vilket innebär att man kan inleda hjärt-/lungräddning om man skulle befinna sig i närheten av en person som fått hjärtstopp.

Vi tackar ”Grannsamverkan på hjul” för deras engagemang för att skapa trygghet på ön och för att de gav oss en inblick i deras verksamhet samt delade med sig av sina idéer.

Läs om fler spännande möten här.