"Centern möter”har träffat ”Utsikten skola”

”I ur och skur”-verksamheterna kan sägas ha sitt ursprung på Lidingö. Det var här som den första ”I ur och skur”-förskolan grundades 1985 och 1994 blev ”Utsikten Skola” den första ”I ur och skur”-skolan. Vi har träffat Utsiktens rektor Harriet W. Guter för att få veta mer verksamheten.

Utsikten Skola bedriver sin verksamhet ljusa trevliga lokaler vackert belägen med Kyrkviken som närmaste granne. Skolan har cirka 115 elever från förskoleklass upp till årskurs sex. Klasserna är små, cirka arton elever per klass, och varje klass leds av en mentor och en fritidsledare. Skolan har en egen kock som serverar ekologisk mat lagad från grunden och efter skoltid erbjuder skolan fritidsverksamhet dit i stort sätt alla eleverna går.

”I ur och skur”-pedagogiken utvecklades av Friluftsfrämjandet och bygger på de fyra ”benen” upplevelsebaserat lärande, medvetet ledarskap, utomhuspedagogik och friluftsliv.

–Utslaget på ett skolår är våra elever ute cirka femtio procent av tiden. Naturen är en fantastiskt kreativ miljö att bedriva undervisning i eftersom elevernas alla sinnen aktiveras samtidigt rör de sig mer än när de sitter vid en skolbänk i ett klassrum. Vi ser också att eleverna utvecklar sin samarbetsförmåga och empati när de rör sig i naturen. Den ständiga utevistelsen gör också våra elever mer miljömedvetna, säger Harriet W. Guter.

Eftersom pedagogerna varvar inomhus- med utomhusundervisning så krävs en viss fantasi och uppfinningsrikedom av dem.

–Våra lärare behöver hitta sätt att integrera naturen och utomhusmiljön i alla de ämnen som de lär ut, berättar Harriet.

”Centern möter” tackar Harriet för rundvandringen kring skolans lokaler och inblicken i Utsiktens verksamhet.

Läst mer om Utsikten Skola på skolans hemsida här

Läs om fler spännande möten här.