”Centern Möter“har träffat Kvinnojouren Kerstin

För de kvinnor som utsätts för mäns våld eller våld i nära relationer är steget till att söka hjälp ofta stort. För många är ett första steg en kontakt med någon av landets kvinnojourer. Vi i Centerpartiet fick möjlighet att träffa Kvinnojouren Kerstin för att lära oss mer om deras arbete mot fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt våld mot kvinnor.

Kvinnojouren Kerstin Lidingö bildades 2010 för att våldsutsatta kvinnor och barn på Lidingö skulle få stöd och vägledning.

– Idag kan man säga att vår verksamhet står på två ben. Ett är stödverksamheten som i form av jourtelefonen och möjligheten till personligt stöd i kontakten med myndigheter eller vid en rättegång. Det andra benet handlar om våldsförebyggande insatser – så som kurser, utbildningar och övriga informationsinsatser – berättar Kvinnojouren Kerstins ordförande Johanna Westien.

När det kommer till förekomsten av våld mot kvinnor är Lidingö tyvärr inget undantag. Under år 2017 hade Kvinnojouren Kerstin 110 kontakter med 26 kvinnor som utsatts för våld. Främst är det personer som själva utsätts för våld som söker kontakt men även anhöriga, vänner, kollegor, myndigheter och andra berörda parter i en drabbad kvinnas närhet söker stöd och rådgivning hos kvinnojouren. Under höstens #metoo-rörelse hade Kvinnojouren Kerstin fler som sökte stöd och hjälp hos jouren. 33 % av årets ärenden inkom under perioden. Kvinnojouren Kerstin drivs helt ideellt av ett tjugotal eldsjälar med finansiellt stöd från kommunen och gåvor från allmänheten.

–Finansieringen är såklart en stor fråga för oss eftersom en mer långsiktig finansiering ger oss större möjlighet att fokusera på vår kärnverksamhet. Vi skulle också gärna starta ett skyddat boende för kvinnor här på Lidingö. Vi ser ett stort behov av det men i dagsläget har vi tyvärr inte de pengar som krävs, säger Johanna.

Centerpartiet vill tacka Kvinnojouren Kerstin för ett mycket lärorikt möte och för den viktiga insats de gör för tryggheten för öns kvinnor.

Kvinnojouren Kerstin når du på telefon 08 767 03 03 (måndag & torsdag 19-22 samt tisdag & onsdag 11-14) eller via mejl (kontakt@kvinnojourenkerstinlidingo.se)

Läs mer på Kvinnojouren Kerstins hemsida här

Läs om fler spännande möten här.