“Centern möter": Silver Life & visionen om Foresta som senior och äldreboende

Silver Life har specialiserat sig på att erbjuda boenden för ”det seniora livets alla skeenden” vilket innebär allt från seniorboende till vård- och omsorgsboende. Inom kort öppnar Silver Lifes första boende i Nacka (Graninge stiftsgård) men på tur står Upplands Väsby centrum, naturskönt boenden i Näsby Park och – om allt går enligt plan – stads- och naturnära Foresta.

–Våra boenden ska ligga i lika fantastiska lägen som man vill bo i innan pensionsåldern, förklarar Mats Sundbom, VD för Silver Life som funnits sen 2012. Mats fortsätter:

–Större delen av livet väljer vi var och hur vi ska bo men när vi blir äldre och vill hittat ett långsiktigt senior och äldreboende försvinner plötsligt valmöjligheterna.

Genom ”Lag om valfrihetssystem” (LOV) som reglerar möjligheten att välja mellan olika aktörer i hälsovård och socialtjänst har Silver Life sett en möjlighet att erbjuda ett mer målgruppsanpassat boende för seniora personer.

Silver Life hoppas kunna omvandla Foresta till just ett sådant seniorboende. Till 2024 hoppas man kunna bygga lägenheter i ”borgen” och omvandla de ytor som idag saknar fönster, så som Millessalen, byggs om till umgängeslokaler. Den ”nyare” tillbyggnaden rivs och ersätts med ett vårdboende. Silver Life hoppas kunna erbjuda 50-60 lägenheter, 36 stycken vård- och omsorgsboenden samt en restaurang som kommer vara öppen för allmänheten i Foresta. Precis som i Silver Lifes övriga boenden kommer de boende erbjudas all tänkbar service, från social aktiviteter till hemtjänst, sjukgymnastik och vård. Silver Life har runt 3000 medlemmar och redan idag står cirka 400 personer, varav de flesta från Lidingö, i kö till ett boende i Foresta.

Vi i Centerpartiet Lidingö tackar Mats för ett spännande möte och för att ha tagit sig tid att delat med sig av Silver Life’s idéer samt visioner för Foresta.

Läs mer om Silver Life här.

Läs om fler spännande möten här.