Mötesplats Centrum bör vara kvar på Tor

Centerpartiet Lidingö besökte och fick en visning av Mötesplats Centrum i Tor under dagen. En mötesplats som många av öns äldre använder. Den planerar nu att flyttas till stadshuset men Centerpartiet tycker den ska vara kvar i sina fina och ändamålsenliga lokaler.

Majoriteten beslutade om en totalrenovering av Lidingö Stadshus som kommer kosta totalt 350 miljoner kronor. En av målsättningarna var att flytta in mer av stadens verksamhet i Stadshuset för att skapa en besparing som skulle finansiera renoveringen. Centerpartiet reserverade sig mot beslutet eftersom vi ansåg att det borde gå att renovera till en mindre omfattande kostnad.

Nu är det tydligt vad konsekvenserna av att flytta in stadens verksamheter betyder. Mötesplats Centrum, populärt bland öns äldre, planerar att flyttas från sin nuvarande placering i Centrum i direkt anslutning med seniorboendet Tor till Stadshuset. De som använder mötesplats Centrum protesterar men hittills inför döva öron. En namninsamling har samlat flera hundra namn mot flytten.

Tor von Sydow, Lilian Becker och Patrik Buddgård från Centerpartiet besökte Mötesplats Centrum under onsdagen och säger:

”Vi ifrågasätter flytten av Mötesplats Centrum från Tor till Stadshuset då det uppenbart ger en sämre placering för de äldre. Dagens lokaler är tillgänglighetsanpassade, i direkt anslutning till seniorboendet Tor och vinkbussen för de äldre stannar precis utanför porten. Dessutom är lokalerna välskötta och väl anpassade för Mötesplats Centrums verksamheter. Vi vill att man lyssnar på de äldre och inte försämra deras mötesplats. Vi tycker att Mötescentrum Centrum bör finnas kvar i direkt anslutning till seniorboendet Tor.”