Rapport Kommunfullmäktige: Mötesplats Centrum och trygghetsfrågor

På måndagens Kommunfullmäktige frågade Tor von Sydow (C) varför majoriteten ska flytta den välfungerande Mötesplats Centrum. Vi argumenterade också för trygghetsvakter/områdesväktare för att staden ska stärka sitt brottsförebyggande arbete.

Tor von Sydow (C) frågade Birgitta Sköld varför man flyttar Mötesplats Centrum, populär verksamhet för de äldre på ön, till Stadshuset? Centerpartiet menar att mötesplatsen ska vara kvar i direkt anslutning till seniorboendet Tor då det ökar tillgängligheten eftersom lokalerna redan är anpassade efter verksamhetens behov. Tor von Sydow sa:

"Den dagliga verksamheten man har på Tor med kaféverksamhet, gympa, musik, sång och kortspel med mera betyder väldigt mycket för de som bor på Tor och de som kommer på besök. Lokalerna är väldigt trivsamma, ljusa och funktionella i mycket bra skick. Med en fin trädgård i direkt anslutning till lokalerna. Det är en stor fördel är att de som bro på Tor att man har direkt anslutning till mötesplatsen. "

Under mötet yrkade Centerpartiet bifall till detaljplan för Nyckelviksskolan som antogs för att de ska kunna utveckla sin verksamhet på ön. Likaså fick Lidingö Tennisklubb borgen för att kunna utveckla sin verksamhet med två nya tennisbanor. Patrik Buddgård (C) sa:

"Centerpartiet vill utveckla idrotten på ön, det finns mängder av idrottsföreningar som har behov av lokaler framåt. Det är bra att vi nu kan ta ett steg mot fler tennisbanor på ön med det här beslutet."

Liberalernas motion om trygghetsvakter behandlades. Centerpartiet vill stärka det brottsförebyggande arbetet bland annat mot inbrott som drabbar Lidingö. Därför vill Centerpartiet införa trygghetsvakter eller områdesväktare. Rebecka Öberg (C) ifrågasatte i debatten majoriteten svar på motionen som otydligt då de besvarar den med att man tycker det är en intressant idé, Öberg sa:

"Jag är personligen trött på den här otydligheten och vill tydligt säga bifall till den här motionen, den är väldigt bra."