”Centern möter”har träffat Lidingö båtförbund och Skärsätra båtklubb

Vi träffade Lidingö båtförbund på Skärsätra båtklubb för att höra om Lidingöbornas stora intresse båtliv och förutsättningarna för att öka antalet båtplatser för öns invånare.

Det är en solig men kall förmiddag och isen har precis släppt. Än ligger båtarna täckta på land i Skärsätra båtklubb men inom någon vecka kommer det vara full aktivitet kring båtarna inför årets sjösättning. Trycket är högt på Lidingös 2000 båtplatser. Cirka 1000 Lidingöbor står för närvarande i öns båtplatskö, en kö som sedan 2012 är förbehållen personer skrivna på Lidingö. Bara till Skärsätra Båtklubb står för närvarande 288 personer i kö. Lidingö Båtförbund, som samlar öns båtklubbar och som genom ett båtråd för en kontinuerlig dialog med staden, arbetar för att staden ska anvisa plats för fler båtklubbar:

–Hittills har antalet båtplatser på ön ökats genom förtätning i befintliga båtklubbar. Inom vissa klubbar finns det fortfarande viss möjlighet att utöka antalet båtplatser men om klubben blir för stor blir det svårt att driva den som en ideell förening, säger båtförbundets ordförande Kristian Ehrling.

Staden har i sin blåplan identifierat platser området öster om Breviks hamn och Dalénum som lämpliga för ytterligare småbåtshamnar.

–Vi skulle gärna se att man byggde ut en pir med flanörstråk här utanför Dalénum vid vilken man skulle kunna anlägga vågskyddade båtplatser, säger Lasse Östervall, ordförande i Skärsätra Båtklubb.

Centerpartiet vill tacka för ett intressant möte från vilket vi tar med oss många tankar och idéer.

Läs mer om öns båtklubbar här

Läs om fler spännande möten här