"Centern möter”träffade Lärarnas Riksförbund för samtal om öns skolsituation

Sedan Gångsätra gymnasium lades ner 2013 återstår Hersby gymnasium på Lidingö. En skola med växtvärk. Hur ser Lärarnas Riksförbund på detta och hur är Lidingölärarnas situation? Vi träffade Lärarnas Riksförbund för att få veta mer.

Lärarnas Riksförbund (LR) representerar 220 lärare på Lidingö med tyngdpunkt i grundskola och gymnasium. Till skillnad från det andra stora lärarfackförbundet, Lärarförbundet, har inte LR rektorer bland sina medlemmar. Tidigare var lönefrågan en viktig del i LR:s verksamhet men genom en övergång från en traditionell, där den fackliga organisationen förhandlar samtliga medlemmars löner, till individuell lönesättning samt växande lärarbrist har fokusfrågorna förändrats.

–Den brist på legitimerade lärare, som råder i Sverige idag har lett till ökade löner. Det är förstås bra för oss lärare men med bristen ökar risken att kommuner rekryterar obehöriga lärare. Lidingö stad har en ganska låg andel behöriga lärare i grundskolan, säger kommunombudet Lars Magnusson.

Samtidigt som lönefrågan för LR avtagit lokalt har arbetsmiljöfrågor, hur arbetstiden ska fördelas mellan en lärartjänsts olika uppgifter, fått all mer fokus. Genom ett lokalt avtal i staden har parterna nu specificerat tidsåtgång för lärarnas arbetsuppgifter. Avsatt tid för undervisning samt för- och efterarbete är prioriterat, något som LR är väldigt nöjda med.

En stor fråga för arbetsmiljöarbetet och som berör både elever och lärare är lärarnas möjlighet till att lära känna elever i takt med att skolorna och klasserna växer.

– I och med sammanslagningen mellan Gångsätra och Hersby försvann överblicken över skolornas elever. Tidigare hade man en uppfattning om vilka alla elever var. Idag kan jag se elever som jag inte alls vet vilka de är, berättar Johan Lundgren, huvudskyddsombud LR, och fortsätter:

–Det kommer bli en utmaning när Hersby gymnasium ska byggas ut. Vi skulle önska att man avhjälpte problemen genom att anställa fler speciallärare och möjliggjorde att eleverna kunde delas in i mindre grupper.

Vi i Centerpartiet tackar för ett givande möte och för den insats som lärarna gör för öns elever.

Läs mer om Lärarnas Riksförbund här

Läs om fler spännande möten här