Centern går till val för ett tryggt och grönt Lidingö

Centerpartiets handlingsprogram inför kommande mandatperiod är fastställt. Tryggt, grönt och småstadskänsla är grundläggande i programmet som bland annat innehåller förslag om ny gymnasieskola och mindre barngrupper.

Centerpartiet har en tydlig vision för ett Lidingö som är tryggt och grönt och som utvecklas i samklang med sin småstadskänsla. Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”För att nå vår vision krävs ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som lyssnar på Lidingöborna och hushållar med dina skattemedel. Vi vill ta det ledarskapet.”

I programmet betonas att Lidingö är en del av en växande storstadsregion med en unik karaktär som ö i Stockholms inlopp och med en stark småstadskaraktär. Centerpartiet vill bygga vidare på Lidingös roll som småstaden i den stora staden. Tor von Sydow, ordförande säger:

”Småstadskänsla handlar om allt från arkitektur och stadsplanering till att du ska kunna handla hos din lokala butik och känna dig trygg med stadens skola och omsorg. Det handlar om det levande civilsamhället där föreningslivet spelar en avgörande roll för en känsla av gemenskap. Centerpartiets roll kommer vara att värna denna småstadskänsla.”

Programmet innehåller en mängd förslag för att föra Lidingö framåt, här är ett axplock:

  • Mindre barngrupper i förskolan.
  • Fler gymnasieplatser för att klara växande elevkullar genom att skapa en till gymnasieskola efter nedläggningen av Gångsätra gymnasium.
  • Ekologisk, näringsrik och närodlad mat i förskola, skola och äldreomsorg där mindre aktörer ska ha möjlighet att delta i upphandlingen.
  • Införa trygghetsråd och områdesväktare för att öka tryggheten på ön.
  • Genomföra en varsam utveckling av Lidingö Centrum, som måste påbörjas efter 10 års planarbete, med offentliga torgytor och en miljö som är varierad, trivsam och öppen.
  • Utvidga naturreservaten vid Kottlasjön.
  • Ny simhall med 50m-bassäng samt utveckla idrottscampus i Högsätra för hockey, konståkning, gymnastik och bollsporter.
  • Stoppa slöseriet i staden genom förbättrad kostnadsstyrning, höja beställarkompetensen samt minska antalet kommunalråd.

Läs hela handlingsprogrammet här. , 204.4 kB.

 

Mer information:

Tor von Sydow, ordförande 070-331 56 80

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36