"Centern möter" AB Stockholms Spårvägar för en tur genom den nya Agadepån

Den väl tilltagna Agadepån byggs som en del i en framtida sammankoppling mellan Lidingöbanan och Spårväg City något Centerpartiet Lidingö aktivt arbetar för. När depån nu i det närmaste är färdig saknas fortfarande beslutet om Spårväg City. Så vad händer i AGA depån nu och hur ska den användas? Vi fick en exklusiv rundvandring i den nya depån och svar på flera av våra frågor.

Sedan Lidingöbanan åter öppnades för trafik har resandet på banan ökat från ca 11 000 till 14 500 resande per dag. För att klara det ökade antalet resenärer har man utökat antalet avgångar i rusningstrafik från Aga till Ropsten. För att ytterligare öka kapaciteten skulle tågen behöva förlängas med 20 meter.

–De tåg som trafikerar Lidingöbanan är 40 meter, det vill säga tio meter längre än tågen som trafikerar Tvärbanan. När Lidingöbanan rustades upp byggdes plattformarna på Lidingösidan om för att klara tåg på upp till 60 meter. Tyvärr byggdes inte plattformen i Ropsten om varför det i dagsläget inte är möjligt att öka kapaciteten på dagens avgångar, berättar AB Stockholms Spårvägars marknadschef Thomas Lange.

Många har konstaterat Lidingöbanans nya tåg har färre sittplatser än de tåg från fyrtiotalet som tidigare trafikerade Lidingöbanan. Thomas Lange menar att komforten trots detta förbättrats avsevärt:

–Det stämmer att antalet sittplatser var fler i de gamla tågen men jag tror att många Lidingöbor minns hur trånga dessa var. Idag är det etthundra riktiga sittplatser istället för trånga bänkar i varje tåg samtidigt är ståendet bekvämare med gott om hållmöjligheter, säger Thomas.

I Agadepån arbetar för tillfället runt 120 personer fördelade på cirka 80 förare och konduktörer, 20 mekaniker samt 20 administrativa personer vilket gör depån till en av öns största arbetsgivare. Om och när Lidingöbanan kopplas samman med Spårväg City kommer antalet anställda vid depån att fördubblas.

Förutom underhåll av Lidingöbanans tåg utförs redan idag underhåll även spårväg Citys vagnar i Agadepån. Dessa transporteras i dagsläget hit på lastbilstrailer men i väntan på en sammankoppling mellan Lidingöbanan och Spårväg City skulle AB Stockholms Spårvägar gärna se att de industrispår som finns i Värtahamnen öppnades så Spårväg Citys tåg kunde gå den vägen till Agadepån.

Centerpartiet tackar AB Stockholms Spårvägar för en mycket intressant rundvandring och diskussion. Centerpartiets fortsätter arbeta för att Lidingöbanan så snart som möjligt förlängs genom Spårväg City så att Lidingöborna ska få en effektiv förbindelse med innerstan och den nya ändhållplatsen T-centralen på Klarabergsgatan och att Agadepån kan användas fullt.

Läs mer om AB Stockholms Spårvägar här

Läs om fler spännande möten här