C vill utveckla stadsdelarna

Det har under mandatperioden varit ett genomgående tema att planprocesserna för utveckling av stadsdelarna drar ut på tiden vilket gör att småstadskänslan inte stärks med till exempel bättre närservice eller tryggare och trivsammare miljöer. Centerpartiet arbetar för ett nytt ledarskap i staden för levande stadsdelar på ön.

Planprocesserna har exempelvis gått i stå i utvecklingen av Högsätra, Lojo, Björnbo och Larsberg. I Lojo har det varit pågående planarbete sedan 2012 där bostadsrättsföreningen velat utveckla sedan 2008. I Björnbo har man start-PM från 2015 men måste nu ta ett omtag. I Larsberg finns start-PM för Fyrtornet 5 från 2014 där det inte händer något. Ett annat exempel är givetvis turerna kring utvecklingen av Lidingö Centrum. Lotta Cavalli Björkman (C) har ställt en interpellation , 75.4 kB. i Kommunfullmäktige för att få svar från majoriteten varför så många planprocesser inte kommer framåt:

”Att planprocesserna går i stå och ändras gång på gång kostar pengar och tid både för staden och fastighetsägarna. Dessutom får vi inte den utvecklingen av Lidingö vi eftersträvar. Utvecklingen i Högsätra, Lojo, Larsberg och Centrum skulle kunna utveckla Lidingös småstadskänsla om de genomfördes på rätt sätt. Med stärkt närservice, bättre förutsättningar för föreningslivet och tryggare miljöer exempelvis.”

Högsätra är ett tydligt exempel där förslag till planprogram var ute på samråd hösten 2016 men sedan har ingenting hänt. Staden lägger ner stora kostnader på att ta fram planprogram och Lidingöborna förväntar sig att boendemiljöerna runt Högsätra blir tryggare och trivsammare men ingenting har hänt. Patrik Buddgård (C), gruppledare säger:

”Majoriteten verkar sakna en röd tråd i sin politik för utvecklingen av Lidingös stadsdelar eftersom inget utvecklingsprojekt färdigställs. Detta samtidigt som idrottsföreningarna som verkar i Högsätra har skriande behov av fler idrottsytor. Gymnastiken har lång kö och behöver större utrymme. Tältet över isrinken har tillfälligt bygglov till 2020 och om ingen ny hall finns på plats väntar akut brist av isyta för hockey och konståkning.”

”Det hindrar också kommande planprojekt så som utvecklingen av Rudboda torg och Käppala där handlarna är intresserade av att kunna utveckla sin verksamhet, där stadens bolag har fastigheter som bör utvecklas och där mycket kan göras för att skapa en trivsammare småstadsmiljö med bättre tillgång till närservice.”

Mer information:

Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36

Lotta Cavalli Björkman, fullmäktigeledamot 070-672 20 14