Emil Källström mötte Lidingöborna på Jernet

Hur ska vi rusta oss för sämre tider och hur bygger vi bort trösklarna in på arbetsmarknaden? Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Emil Källström mötte Lidingöborna på Brasserie Jernet och berättade hur Centerpartiet vill möta de utmaningar som Sverige står inför.

Det var många ämnen som avhandlades under Emil Källströms möte med Lidingöborna men alla med det gemensamt att de rörde ekonomin.

-Vi befinner oss i en högkonjunktur som den S-ledda regeringen slösar bort. Vi vet att osäkrare tider kommer och att vi måste rusta oss för detta. Då kan man inte, som regeringen, belastat de jobbskapande företagen och människor i vanliga inkomstlägen med kraftiga skattehöjningar, konstaterar Emil.

Trösklarna in på arbetsmarknaden var även det en viktig fråga som Emil tog upp. För den som aldrig haft ett jobb är vägen in på arbetsmarknaden ofta svår. Just detta är ett problem som främst drabbar unga och nyanlända.

-Det som behövs är Alliansens inträdesjobb, där nyanlända och unga får 70 procent av den rådande ingångslönen, där 30 procent av arbetstiden går till att lära sig på jobbet, där arbetsgivaravgiften slopas helt, framhåller Emil.

Även bostadsbristen, som nu mera drabbar de flesta av landets kommuner, berördes.

-Genom flyttskatterna försvinner incitament för människor att anpassa sitt boende efter behov och därför blir allt för många kvar i allt för stora boenden.

Emil vill även göra det lönsammare och mer attraktivt att hyra ut delar av sitt boende i andra hand för att göra det lättare för unga att flytta hemifrån.