Låt fler Lidingöungdomar ta studenten på ön

Hersby Gymnasium är proppfullt. Detta beror på det ökande antalet gymnasieelever på Lidingö och i regionen. Därför vill Centerpartiet skapa ytterligare en gymnasieskola på ön. Gärna i samverkan med en privat aktör som Internationella Engelska skolan. Då skapas mer kunskap och trygghet istället för ökande trängsel.

Hersby Gymnasium är på väg att bli en skola där endast elever med de allra högsta betygen kommer in. Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Lidingös ungdomar som inte lyckas lika bra i högstadiet blir istället förvisade att pendla ut från ön och runt i regionen. Men de kommer inte in på innerstadens populäraste skolor. Dessa elever behöver närhet istället för avstånd. Centerpartiet vill att det ska finnas tillräckligt många gymnasieplatser för de Lidingöelever som önskar ta studenten på ön.”

På grund av nedläggningen av Gångsätra gymnasium, som både Lidingöborna och Centern protesterade mot, finns nu en akut brist på platser som majoriteten saknar lösning för. Man pressar in extra klasser i en redan trång byggnad. Försökte med temporära baracker. Föreslår sedan förfulande tillbyggnad av anrikt läroverk mitt i villaområdet. En tillbyggnad som ändå inte täcker behoven.

Första antagningsomgången till nästa termin innebär över 150 reserver till Hersby Gymnasium. Nästan dubbelt så många som samma tid förra året. Lidingö stads befolkningsprognos visar dessutom att antal elever i gymnasieåldern ökar med ytterligare 450 elever till 2022. Trenden gäller för hela Stockholmsregionen, vilket medför att konkurrensen om gymnasieplatserna ökar. Sammantaget har Lidingö ett stort underskott av gymnasieplatser för lång tid framåt. Buddgård fortsätter:

”Vi har under hela mandatperioden föreslagit ytterligare en gymnasieskola på ön. Vi vill att staden inleder förutsättningslösa diskussioner med Internationella Engelska skolan om att etablera gymnasieskola på ön. Internationella Engelska skolan har en intressant profil som skulle passa på ön. Man betonar värdet av att behärska engelska språket, en trygg och ordnad skolmiljö samt höga akademiska förväntningar. Vi i Centern har visionen för Lidingös skola framåt! Vi vill att Lidingö ska vara en kunskapskommun med fler gymnasier av hög kvalitet!”

Mer information:

Patrik Buddgård (C), gruppledare 070-257 60 36