Rapport fullmäktige: Utveckling av Högsätra och Mötesplats Centrum

Under måndagens Kommunfullmäktige antogs planprogram för Högsätra, vi betonade vikten av att kunna starta arbetet att utveckla Idrottscampus Högsätra så snart som möjligt. Debatten gick också hög om Mötesplats Centrum och Centerpartiet var tydliga med att Mötesplatsen borde finnas kvar på seniorboendet Tor.

En interpellation om flytt av verksamheter till stadshuset skapade stor debatt där Centerpartiet drev att Mötesplats Centrum borde få vara kvar på seniorboendet Tor. Tor von Sydow sa:

"Mötesplats Centrum är en verksamhet som staden byggt upp under flera år och har en fantastisk fin verksamhet. Med vacker och fina trädgård utanför som är en oas verkligen. Centerpartiet är av den bestämda uppfattning att flyttet är ett felaktigt beslut och hoppas att majoriteten kan tänka till och ändra sig. Hitta andra verksamheter som istället kan flytta in i stadshuset som skulle passa väl in i de lokalerna."

Christina Wahlström lyfte flytten av delar av ö-gruppens verksamhet till stadshuset och bristen på dialog och deltagande för de som flytten berör:

"Önskemålen från ö-gruppen tror jag inte alls stämmer överens med någon flytt till stadshuset eftersom de tidigare varit utspridda och synliga över hela ön, delaktiga är de definitivt inte och dessutom har det inte varit någon samråd eller samverkan som det ska vara i sådana här frågor!"

Under mötet yrkade Centerpartiet bifall till planprogrammet för Högsätra med betoning på vikten av att Idrottscampus Högsätra kan förverkligas med bättre lokaler för gymnastik, ishockey, bollsporter och konståkning. Patrik Buddgård (C) sa:

"Utvecklingen av Högsätra kan stärka småstadskänslan och bidra till Högsätra som en än mer levande och trivsam stadsdel. Centerpartiet vill utveckla stadsdelarna så det ger mervärde för Lidingöborna och det kan utvecklingen av Högsätra ge med tryggare miljöer, mer levande närservice och stärkta idrottsytor samtidigt som gröna värden behålls och värnas."

Under mötet valdes även ny ordförande för Kommunstyrelsen där Daniel Källenfors (M) ersätter Anna Rheyneuclaudes (M). Miljöpartiet begärde votering där Centerpartiet la ner sina röster eftersom detta är ett valärende internt för majoriteten där de bestämmer vem de vill ska företräda deras majoritet.