Källbrinkskonceptet och NPF-säkrad skola – Vad är det?

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är något som uppåt 30% av eleverna i varje klass lider av, funktionsnedsättningar som den traditionella skolan ofta haft svårt att bemöta. ”Center möter” åkte till högstadieskolan Källbrinkskolan i Huddinge för att lära oss om hur skolan kan NPF-säkras.

Trots att många elever har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är det allt för få lärare och skolor som är rustade för att identifiera och bemöta dessa elever. Ofta leder okunskap till missförstånd och inte allt för sällan stämplas eleven som stökig – som ett problem. För en elev med NPF är risken stor att skolgången blir problematisk, otrygg och destruktiv. Elinor Kennerö Tonner, rektor på Källbrinkskolan i Huddinge, insåg problematiken och utvecklade något som hon kallar NPF-säkring:

– NPF-säkring är en form av tillgänglighetsanpassning av lärmiljön där vi börjar med att planera terminen och lektionerna för de elever som behöver stöd mest istället för tvärtom, berättar Elinor.

NPF-säkringen löper som en röd tråd igenom hela Källbrinksskolans verksamhet. Det kanske mest iögonfallande är klassrummen som inte längre består av traditionella bänkrader. Bänkarna är placerade som öar för att underlätta grupparbete, här finns små bås där elever kan sitta avskärmat och ståbord för elever som upplever att de inte kan sitta långa stunder. Väggarna har diskreta färger och saknar utsmyckning för att minska distraktion. Men det är främst ”bakom kulisserna” som det största arbetet skett.

– Organisatoriskt krävdes stora förändringar. Vår personal har fått utbildning om NPF, något som tyvärr inte är en obligatorisk del i lärarutbildningen. Vi lär personalen att fokusera på det som fungerar istället för tvärtom. Historien om eleven är en riskfaktor i sig och vi kan inte hjälpa elever om de beskrivs som problem. Lärarna har också fått vänja sig vid att bryta ner undervisningen i tiominutersgenomgångar som växlas med andra aktiviteter, ”energipåfyllning”, i tre minuter för att koncentrationsnivån ska vara så optimal som möjligt under lektionen

– Något som ofta ses som kontroversiellt är att vi inte har några egentliga förbud, berättar Carina Landgren Backström, förstelärare och fortsätter:

– Därmed inte sagt att det råder fullkomlig anarki, tvärtom. Genom överenskommelser mellan lärare och elever får vi betydligt större acceptans för våra förhållningsregler. Man får inte glömma att vi lär våra barn att ifrågasätta och att tänka kritiskt. Det är alltså naturligt att elever ifrågasätter regler som de inte uppfattar som relevanta.

Genom att lärarna arbetar i årskursvisa arbetslag kan elevens behov sambedömmas och därmed skapas kontinuitet för eleverna. Detta skapar trygghet för både lärare och elever.

Vi tackar Elinor och Carina för ett väldigt spännande och lärorikt möte.

Läs mer om Källbrinksskolan och NPF-säkring här

Läs mer om NPF här

Läs om fler spännande möten här