Nytt ledarskap för högre ambition i miljöarbetet

Det är glädjande att Lidingö klättrar i Aktuell hållbarhets årliga ranking och hamnar på plats 32. Det är ett stort steg framåt! Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Med ett grönare ledarskap i kommunen kan vi nå än högre.

Lidingö klättrar i Aktuell hållbarhets kommunranking och hamnar nu på plats 32 i landet och plats 10 av de 26 kommuner i länet. Patrik Buddgård, gruppledare säger:

"Det är ett klart steg uppåt för Lidingö vilket är kul! Vi ser dock att Lidingö har potential att nå högre. Vi vill höja ambitionen och inkludera FN:s Agenda 2030 i kommunens arbete. Idag saknar också Lidingö skarpa klimatmål. Vi vill att Lidingö ska vara fossilfritt 2040.”

Centerpartiet Lidingö föreslår i sitt valprogram:

  • Nytt hållbarhetsprogram byggd på FN:s agenda 2030, programmet bör tas fram i dialog med Lidingöbor och det lokala närings- och föreningslivet.
  • Mål att Lidingö ska vara fossilfritt 2040.
  • Utökat naturreservat vid Kottlasjön.
  • Åtgärder för att öka solenergin på ön genom att göra bygglovsansökan för solceller kostnadsfria, ta fram kriterier för när solceller ska kunna sättas upp utan bygglov i detaljplanelagt område samt installera solenergi på kommunala byggnader.
  • Höja andelen ekologisk mat som kommunen serverar barn och äldre.

Buddgård fortsätter:

”Det är viktigt att sätta miljöarbetet på agendan. Miljöarbetet ska genomsyra kommunens arbete från upphandling till stadsplanering, från maten kommunen serverar till solceller på stadens byggnader. Lidingö har förutsättningar att nå topp 10 i rankingen, men då krävs ett nytt grönt ledarskap.”

Här finns hela rankingen.