Höj ambitionen för Hersby! 

Hersby Gymnasium

Texten är skriven av Rebecka Öberg, kommunfullmäktigeledmot för Centerpartiet Lidingö.

Under fyra års tid har utbildningsnämndens ordförande talat om att utveckla Hersby till ett topprankat gymnasium. Visionerna har gått från att göra Hersby till "Sveriges bästa skola", till att gradvis reduceras ner till "länets bästa gymnasieskola", "ett av Stockholms bästa gymnasium", och, allra senast, "Lidingös bästa gymnasium" (Lidingösidan, 28/06/18). Om majoriteten på Lidingö nu bygger ut Hersby med 200 nya gymnasieplatser, istället för att skapa ett nytt gymnasium för öns köande ungdomar, är det bara i den sista, mest ödmjuka, kategorin som Hersby någonsin kan nå en topplacering. Här kan den politiska majoriteten på Lidingö lära sig mycket av Enskilda Gymnasiet - en verkligt topprankad gymnasieskola, som blomstrar med hjälp av sin begränsade storlek.

En första lärdom här är att färre gymnasieplatser gör att elever, lärare och ledning lär känna varandra lättare. Det skapar en grundtrygghet som gör att alla kan prestera bättre i sina respektive roller. Att öka antalet platser på Hersby, och att därigenom skapa mer anonymitet, är därför inte ett framgångskoncept för att nå de eftersträvade topplaceringarna.

Vidare visar Enskilda Gymnasiet att färre gymnasieplatser gör det lättare för personal att se och bekräfta elever. Det här är viktigt för ett aspirerande toppgymnasium: för att elever ska kunna nå de högsta studieresultaten krävs att lärarna hjälper dem att skapa självförtroende och självinsikt. Om Hersby byggs ut för 200 nya gymnasieplatser skapas sämre förutsättningar för båda.

Slutligen är en lärdom att lärare på mindre skolor lättare kan samverka kring enskilda elevers utveckling. Det gör gymnasium mindre till fabrik, och mer till individanpassad utbildning, vilket borde vara prio 1 för ett gymnasium som hoppas nå den högsta rankingen.

Istället för att gradvis sänka ambitionen för Hersby, som vi har sett utbildningsnämndens ordförande göra under den här mandatperioden, bör strävan höjas - liksom blicken mot andra framgångsrika gymnasier. Ett första steg är att värna om dagens begränsade gymnasieplatser på Hersby, och att istället bygga ett nytt gymnasium för de ungdomar som står i gymnasiekö. Under kommande fyra år hoppas vi därmed att visionen för Hersby åter kan vara "Sveriges bästa skola" och att vi slipper tävla i kategorin "bästa gymnasieskolan på Läroverksvägen 15-19".