Veckans profil

Veckans Centerpartist Rolf Hattenbach utgör själva navet i Lidingös främsta idrottsparti. Som vår främste förkämpe för byggnationen av 50 meter simhall, idrottscampus och Lidingövallen, och som den mest lojale supporten av öns föreningsliv, är han även en värdig representant för Hälsans Ö. Här svarar han på sex frågor om sig själv!

1. Hur låter din kampanjslogan inför valet? (gärna ett rim).
Säger JA till 100 % mer vattenyta i en 50 meters bassäng, fler aktiviteter kan då pågå samtidigt.

2. I bara en mening, varför har du valt medlemskap i Lidingöcentern?
Ett vinnande team som lyssnar på medborgarna och som säger ja till småskalighet, satsning på kultur och fritidsfrågor, bra skola och äldrevård och hushållande med medborgarnas skattemedel

3. Vilka fyra ord beskriver bäst vår lokalpolitik?
Lyssnande
Intresserade
Engagerande
Målfokuserande

4. Hur kommer Lidingö se ut år 2022 om du får bestämma?
Ett Lidingö med levande lokalcentra och småskaligt centrum med ett rikt och varierat utbud med goda kommunikationer såväl på ön som till och från.

Ett Lidingö där man trivs, har bra skolgång, aktiva föreningar och där alla som önskar bedriva idrott eller kulturella aktiviteter kan göra så. God äldrevård och sund ekonomi i Stadens finanser.

5. Vilket är ditt smultronställe på Lidingö i sommar?
Bryggsegling är underskattat så det får bli min bryggplats på Sticklinge Udde båtklubb.

6. Vilken är din hemliga talang?
Är en hejare på knopar.