Intervju med Sofia Öberg – "Hälsans Ö behöver ett ledarskap som bryr sig om hälsa"

Centerpartiet Lidingö har träffat Sofia Öberg, som med sina 19 SM-medaljer i friidrott är en av Lidingös allra främsta idrottare. I intervjun beskriver hon förutsättningarna för att träna på Hälsans Ö, och varför man måste åka över bron för att se henne tävla.

Vad är din relation till Lidingö?
Jag är uppvuxen i Sticklinge och har fostrats som löpare längs Lidingöloppsspåret.

Hur är det att vara idrottare på Hälsans Ö?
Hälsans Ö är en ironisk slogan. I 80 år har våra lokala politiker låtit vår centrala arena vara 369 meter, och har undkommit att bygga fullvärdiga 400metersbanor. Istället för att göra Lidingövallen till själva navet och hjärtat i bilden av Hälsans Ö har man låtit den förfalla. Idag är den för liten för att kunna arrangera tävlingar och för sliten för att ge förutsättningar för bredd- och elitidrott.

Hur har idrotten format din bild av lokalpolitiken?
Som 17-åring deltog jag i protester och i namninsamlingar mot att flytta Lidingövallen till Bosön, som ligger långt bort i skogen. Den här upplevelsen fick mig att inse att våra lokalpolitiker inte alltid förstår vad Lidingöborna själva vill, att de inte prioriterar idrotten, och att de har dålig insikt i vilka förutsättningar unga Lidingöbor har att ta sig till träning.

Hur upplever du att Lidingös politiker slåss för Lidingövallen?
Våra styrande politiker verkar inte vara en del av idrottsrörelsen, och verkar inte förstå vad idrotten gör för Lidingö. Under valet 2014 användes utbyggnaden av Lidingövallen som vallöfte, men fyra år senare har ingenting hänt. Det hela verkar styras av människor som kanske bryr sig om hälsa på ett torrt, principiellt plan, men som inte själva idrottar eller är del av Lidingös föreningsliv. Vi behöver en politisk ledning som, liksom Lidingöborna i stort, är intresserade av idrott. Hälsans Ö behöver ett ledarskap som bryr sig om hälsa.

Är satsningar på idrotten bara bra för idrottare?
Lidingös idrottsföreningar är grunden för samhället i stort – de bidrar till integration, hälsa, social gemenskap, bättre tankeförmåga för våra unga, och kanske till lite stolthet och Lidingö-patriotism också. Alla satsningar på idrott är en satsning på Lidingö i stort.