Kampen för 50m simhall fortsätter

Oppositionen reserverade sig mot majoritetens förslag på utformning av ny simhall med 25m bassäng. Vi vill ha en attraktiv simhall som lockar många besökare och fungerar för föreningslivet. Den nya moderat-ledningen kallar sig för ett ”nytt lyhört ledarskap”, det syns dock inte i simhalls-frågan där bland annat simhallsrådets synpunkter inte beaktats. Nu väntar minoritetsåterremiss i fullmäktige från Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Frågan är därmed inte avgjord.

På kommunstyrelsen i måndags föreslog majoriteten 25 meter simhall. Det är ett kortsiktigt förslag som inte klarar Lidingös behov för 50 år framåt. Centerpartiet kommer fortsätta kampen för en 50 meters simhall som ger kapacitet och flexibilitet att täcka behoven från allmänhet och föreningsliv. Vi vill skapa en mötesplats för idrottsglädje och rörelse.

Underlaget inför beslutet lämnar en hel del frågetecken och påstår till exempel att 50 meters simhall inte ger några extra intäkter utan att presentera något underlag som stärker den tesen. Vi har själva sökt mer kunskap genom besök på andra simhallar och träffat personer med stor kunskap om simhallar som inte alls ställer sig bakom påståendet.

Vidare påstår utredningen att 50 meter inte är efterfrågat av allmänheten, påståendet tycks taget helt ur luften. Våra samtal med Lidingöbor och föreningsliv pekar i en helt annan riktning. Med dessa och fler brister valde C, S, L och MP att yrka återremiss vilket innebär att kampen för 50m simhall kommer fortsätta efter valet.

Majoriteten är så fokuserad på deras överordnade mål att sänka skatten att de missar vilken möjlighet kommunen har att bygga hälsa för Lidingöbor från baby till pensionär. Att bygga för små anläggningar har man gjort förut och friidrotten väntar fortfarande på en fullstor löparbana som inte är 30 meter för kort. Det blir betydligt dyrare att göra fel och behöva bygga om eller ut i framtiden. Att bygga ordentligt från början sparar pengar i det längre perspektivet.

Med 50 meter kan bassängen delas upp och flera verksamheter kan pågå samtidigt utan att störa varandra. Exempelvis skulle triathlon, simklubbsträning och lek i uppblåsbara vattenhinderbanor kunna pågå samtidigt utan att störa varandra. Eller kanske motionssimning, simtävling och simskola? Efter 16.00 kommer trycket på en ny simhall vara stort, för att vi inte ska få platsbrist inom några år igen behövs 50 m. Tillsammans med lekytor för de mindre barnen, rutschbana och rehab-/undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten skapar vi en simhall för framtiden.

Ska hälsans ö vara mer än ord? Det tycker vi i Centerpartiet.

Här kan du läsa Centerpartiets yrkande för 50m simhall. , 178.6 kB.