Kampanjvideo: Nytt ledarskap behövs på Lidingö

Under mandatperioden har åtskilliga miljoner gått till projekt som ingen Lidingöbo hade önskat sig innan - från snabbcykelbana till lyxrenovering av Lidingö Stadshus och borttagning av övergångsställen. I Centerpartiet Lidingös nya video lyfter vi fram hur Lidingö behöver ett nytt ledarskap som lyssnar på Lidingöborna, och som agerar utifrån vad de önskar.

Inför valet 2014 önskade få Lidingöbor att en snabbcykelbana skulle byggas och sedan rivas, att övergångsställen skulle tas bort och sedan återställas, och att 320 miljoner kronor skulle gå till att renovera Lidingö Stadshus - till gagn för stadens politiker och tjänstemän. Istället hoppades de flesta på den utlovade byggnaionen av en simhall, goda skolluncher till öns barn, och på en klok förvaltning av Lidingös skattemedel.

Centerpartiet Lidingös nya video lyfter fram hur Lidingös ledarskap de senaste åren inte har varit lyhört, inte har handlat utifrån Lidingöbornas önskemål, inte har tänkt långsiktigt, och sällan förberett samhällsekonomiska analyser innan de har agerat. Resultatet har blivit att Lidingö fortfarande saknar gymnasieplatser, förutsättningar för idrotten och god äldrevård, och att mycket pengar har spenderats på ingenting.

Lidingö behöver ett nytt ledarskap - ett som är lyhört till Lidingöborna, som är inkänannde, och som är varsamma förvaltare av stadens skattepengar. Kryssa därför Centerpartiet Lidingö den 9 september.