Vi vill prioritera de mjuka frågorna

Lidingö är fantastiskt, med sin småstadskänsla och grönska i direkt anslutning till Stockholms innerstad. En ö där föreningslivet och civilsamhället är starkt, med lokala företagare som vill bidra till levande stadsdelar. Mycket kan dock bli bättre.

Vi har utmaningar med för stora barngrupper i förskolorna där personalen inte hinner med, för få gymnasieplatser så alla Lidingöungdomar som vill gå på ön inte får plats och brist på ytor för att näringsliv och föreningsliv ska kunna växa. Ofrivillig ensamhet hos äldre är för vanligt och droganvändningen är för hög hos ungdomarna.

Vi behöver ett nytt ledarskap som har fokus på de mjuka frågorna, ett ledarskap som lyssnar på Lidingöborna, de lokala företagarna och vårt fina föreningsliv.

Centerpartiet vill:

  • Minska barngruppernas storlek i våra förskolor och höja andelen utbildad personal. Det skapar trygga barn och på sikt tryggare ungdomar.
  • Skapa ytterligare en gymnasieskola på ön, gärna i samverkan med privat aktör, så att de Lidingöungdomar som vill kan gå kvar på ön.
  • Stärka idrottens förutsättningar med en 50 m simhall, en fullstor friidrottsarena på Vallen och ett idrottscampus i Högsätra så att föreningarna kan fortsätta utvecklas och bygga hälsa för våra barn och unga.
  • Behålla Mötesplats Centrum på seniorboendet Tor, satsa på aktiviteter, bättre mat för de äldre och på att personalen inom äldreomsorg får mer tid för de äldre. Man ska trivas även som äldre på ön.
  • Motverka droganvändning hos ungdomar genom samarbete med polis, genom utbildning av de vuxna som finns runt ungdomarna och genom skolhälsan.

Från dagens majoritetspartier är sänkt skatt det prioriterade. Centerpartiet vill på sikt sänka skatten men först måste vi prioritera de mjuka frågorna. Centerpartiet är redo att ta ledarskapet för att klara Lidingös utmaningar, stöd oss i valet 9 september!