Trygghet och gemenskap för öns äldre

Centerpartiet besöker Mötesplats Centrum och de som använder mötesplatsen

Du ska känna dig trygg och ha roligt när du blir äldre på Lidingö. Idag är ofrivillig ensamhet allt för vanligt. Vi vill skydda Mötesplats Centrum på seniorboendet Tor, vi tror på utevistelse och att personalen får mer tid för de äldre.

Under mandatperioden har majoriteten beslutat flytta Mötesplats Centrum från seniorboendet Tor. Vi vill ha mötesplatsen kvar i direkt anslutning till seniorboendet Tor eftersom det ökar tillgängligheten samt eftersom lokalerna är välfungerande och anpassade efter verksamheten.

Vi vill även att personalen ska ha mer tid för de äldre för att till exempel säkerställa utevistelser. Nedan fler punkter som Centerpartiet kommer arbeta för:

  • Fortsätta utveckla mötesplatser för äldre i Brevik och Centrum samt vid behov skapa en ny mötesplats på ön. Mötesplats Centrum ska finnas kvar i direkt anslutning till seniorboendet Tor.
  • Att större hänsyn tas till oro och ensamhet när biståndsbedömningar görs.
  • Uppmuntra volontärsarbete som skapar möjlighet för socialt umgänge och gemenskap för äldre.
  • Skapa möjlighet för äldre att äta gott i gemenskap.
  • Säkerställa att det på stadens boende skapas stimulerande aktiviteter som aktiverar hjärna, rörelse och kreativitet.
  • Se till att det finns god möjlighet till utevistelse på den enskildes premisser.