Centern fortsatt näst största parti

De tre styrande partierna förlorar sin majoritetsställning och Centerpartiet behåller sin ställning som näst största parti på Lidingö. Centern var till och med största parti i tre valdistrikt.

Det preliminära resultatet visar att Centerpartiet fortsatt är näst största parti på ön och ligger kvar på i princip samma resultat som förra året. Enligt det preliminära resultatet behåller C sina nio mandat! Dessutom är Centerpartiet allra störst i de två Rudboda-distrikten och störst i det ena valdistriktet på Näset! Patrik Buddgård, gruppledare säger:

"Vi har gjort en fantastisk valrörelse och för tredje valet i rad är vi på historiskt hög nivå på 16-17 procent! Jag vill rikta ett stort tack till dig som stöttat oss i Lidingöcentern! Från alla medlemmar som kampanjat för oss till intresserade Lidingöbor som ställt frågor, gett input och uppmuntrande ord till oss under hela valrörelsen. Stort tack!"

De tre styrande partierna (M, KD och LP) tappar fyra mandat och därmed sin majoritet i kommunen. Buddgård fortsätter:

"Vi kommer nu kämpa för att Centerpartiet ska få så stort inflytande som möjligt för Center-politiken!"

Även på riks- och landstingsnivå gick det bra för Centerpartiet på Lidingö. I riksdagsvalet är Centerpartiet tredje störst på ön med 11,8 (+4,7) och i landstinget ökade Centerpartiet med hela 5,2% och landade på 12,2 procent. Ett nytt preliminärt resultat kommer på onsdag och därefter väntar det slutliga valresultatet tidigast på fredag.

Här kan du se valnattens resultatredovisning.