C: Satsa på kvalitetsförbättringar i budget 2019

M, LP och KD har lagt fram sitt budgetförslag för 2019. Centerpartiet anser det fel att sänka ersättningen till funktionsnedsatta inom ö-gruppen och vill minska barngruppernas storlek i förskolan.

M, LP och KD har lagt fram ett förslag till budget för 2019. Patrik Buddgård (C), gruppledare säger i kommentar till deras budgetförslag: 

"Jag noterar att det är så viktigt att sänka skatten att man sänker det som motsvarar lönen för de funktionsnedsatta inom Ö-gruppen (habiliteringsersättningen) när statsbidrag uteblir för att få utrymme. Vi tycker det är fel att de funktionsnedsatta ska få sänkt ersättning för att Moderaterna ska kunna sänka skatten ett öre mer i sitt ensidiga fokus på skattesänkning. Generellt är det en budget för bibehållen nivå inom verksamheterna istället för tillskott för förbättringar. Vi vill exempelvis att förskolan ska få mer uppräkning än de tre partierna lägger i sitt förslag för att kunna minska barngruppernas storlek."

Nu pågår Centerpartiets arbete att ta fram ett alternativt budgetförslag till kommunfullmäktige i november då budget för 2019 antas. Har du idéer på vad som kommunen behöver satsa extra på eller var det finns pengar att spara? Skicka gärna in dina synpunkter till oss i enkäten nedan: