Centerpartiet fortsätter som största oppositionsparti

Centerpartiet gick till val på ett nytt lyssnande ledarskap som prioriterar de mjuka frågorna inom skola, omsorg och idrott. Efter samtal med Moderaterna såg vi att förutsättningarna för ett samarbete i nuläget saknades då Moderaterna prioriterade skattesänkning över allt annat. Trots tapp på fem mandat visade M ingen kompromissvilja.

Centerpartiet ville se ett nytt styre med de fyra allianspartierna som svar på väljarnas förväntningar. Vår tolkning av valresultatet var att väljarna ville se förändring. Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Att bli ett fjärde stödhjul till nuvarande majoritet var inte aktuellt för oss, vi ville ha ett nytt ledarskap som prioriterade skola, omsorg och idrott. Samtalen med M visade att vi hade väldigt olika fokus. Vi ville prata kvalitetsförbättringar med till exempel ny gymnasieskola, mindre barngrupper i förskolan och ökat stöd till ideella idrottsföreningar medan Moderaterna bara återkom till skattesänkning. Att exempelvis öka kostnaderna för de ideella idrottsföreningarna för att skapa utrymme för skattesänkningar är inte aktuellt för oss.”

”Vi var beredda att kompromissa för att kunna få igenom viktiga delar av vår politik men upplevde inte någon kompromissvilja från Moderaterna trots deras tapp på fem mandat.”

Centerpartiets viktigaste frågor i förhandlingen var:

 • Effektivisering av stadens administration för att frigöra resurser för skola, omsorg och idrott.
 • Fler gymnasieskolor genom i första hand samarbete med privat aktör.
 • Minska barngruppernas storlek i förskolan med fokus på de yngsta barnen.
 • Stärka idrottens förutsättningar och från kommunen stödja och värdesätta de ideella idrottsföreningarna. Skapa fler idrottsytor i kommunen med 50m simhall, upprustning av Lidingövallen och utveckla Högsätra idrottscampus.
 • Behålla Mötesplats Centrum i sin helhet på seniorboendet Tor och prioritera arbetet emot ofrivillig ensamhet hos äldre.
 • Utveckla stadens verksamhet för funktionsnedsatta gällande jobb, bostad, mat och fritid.
 • Utbildning av personal och samverkan med polis för att minska droganvändningen hos unga på Lidingö.
 • Verka för närodlad mat i kommunala verksamheter.
 • Förbättrad parkeringssituation på Näset.
 • Ersätta miljöprogrammet när det går ut med ett nytt hållbarhetsprogram.
 • Värna småstadskänslan och inleda utvecklingen av Lidingö Centrum, Högsätra och Rudboda torg inom mandatperioden med blandad bebyggelse.