Budgetdebatt om kvalitetsförbättringar och mot höjda kommunalrådslöner

Centerpartiet argumenterade för vårt budgetförslag som satsar på verksamheterna och sparar på den politiska organisationen. Vi vill stärka skola, omsorg och idrottens förutsättningar på ön.

Patrik Buddgård inledde för Centerpartiet:

"Centerpartiet vill se en annan inriktning som satsar på kvalitetsförbättringar i skola, omsorg och för idrotten istället för den ensidig skattesänkning som de tre konservativa partierna presenterat. I vårt budgetförslag lägger vi därför 24 mnkr extra på verksamheterna för att kunna leverera bättre kvalitet till Lidingöborna, vi föreslår färre kommunalråd med lägre löner och möjliggör därmed att Lidingöborna får behålla mer av sina skattepengar än idag genom en skattesänkning på 5 öre. Vår budget innebär även ett bättre ekonomiskt resultat för kommunen för att skapa utrymme för kommande satsningar på till exempel idrott och bra mat."

Många fler centerpartister var uppe i talarstolen där bland annat Christina Wahlström (bild) lyfte vikten av att satsa på de funktionsnedsatta och att behålla den högre lönenivån för funktionsnedsatta inom daglig verksamhet. Hon lyfte även vikten av att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre. Tor von Sydow argumenterade för att behålla Mötesplats Centrum på seniorboendet Tor, att majoriteten skulle lyssna på de äldre. Caroline von Seth pratade om vikten för långsiktig finansiering av Kvinnojouren Kerstin. Rebecka Öberg lyfte företagande och hur vi behöver förbättra oss från den låga placeringen i Svenskt näringslivs ranking, bland annat föreslår Centerpartiet sommarlovsentreprenörer för att lyfta vikten av företagande.

Se hela debatten här.