Majoriteten saknar plan för fler gymnasieplatser 2019

Under senaste möte med utbildningsnämnden framkom att majoriteten saknar plan för att skapa fler gymnasieplatser 2019. Detta trots att antalet elever i gymnasieålder ökar. 2018 lyckades man starta en extra klass för att ta in några fler elever, men detta går inte att göra nästa år då lokalerna är helt fullbelagda. Detta gör platsbristen än större 2019.

Patrik Buddgård (C), ledamot i utbildningsnämnden, ställde som övrig fråga på utbildningsnämndens möte den 28 november om det ”pågår något arbete i förvaltningen för att kunna skapa fler platser på Hersby gymnasium inför 2019?”. Ordförande Hans Barje (M) svarade att det inte finns någon lösning i dagsläget. Förvaltningen har fått i uppdrag att se över frågan om möjlighet finns att ta in ytterligare en klass till nästa läsår.

2018 klarade Hersby gymnasium att ta in en extra klass för att möta en del av det stora antal reserver som inte kom in i Hersby 2018. Inför 2019 finns dock inte plats att ta emot en extra klass eftersom lokalerna redan är helt fullt utnyttjade. Hersby gymnasium kommer därför tvingas ta emot färre elever samtidigt som antal elever i gymnasieåldern fortsätter öka både på Lidingö och i regionen.

Patrik Buddgård (C), säger i en kommentar:

”Det är oroväckande att majoriteten inte verkar ta gymnasiefrågan på allvar. Arbetet att bereda fler gymnasieplatser inför 2019 borde startat direkt efter antagningen var slut 2018. Antal elever på Lidingö ökar och likaså i regionen som helhet. Det behövs fler utbildningsplatser.”

”Vi har under flera år velat att staden ska undersöka möjligheter för en till gymnasieskola på ön antingen med flexiskola eller att få privat aktör att vilja etablera sig på ön. Då kan vi få fler gymnasieplatser som motsvarar behoven i framtiden, bättre konkurrens och bättre kvalitet för eleverna. Majoriteten har inte varit intresserade och endast pratat utbyggnad av anrika Hersby gymnasium men inte ens där har man på fyra år kommit till skott.”

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Befolkningsprognos ungdomar 16-18 år

1562

1 648

1 688

1 817

1 898

2 045

Antal reserver till Hersby gymnasium

75

161

181

305

?

?

 

Mer information: Patrik Buddgård (C), ledamot utbildningsnämnden 070-257 60 36