Majoriteten körde över arvodesberedningen igen

När majoriteten på Lidingö rundade arvodesberedningen och kommunalråden föreslog chockhöjda arvoden till sig själva blev kritiken massiv. De var tvungna att backa och en enig kommunstyrelse gav arvodesberedningen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till Kommunfullmäktige i december. När arvodesberedningens förslag under måndagskvällen beslutades i Kommunfullmäktige körde majoriteten dock för andra gången över arvodesberedningen och skickade tillbaka ärendet.

Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig mot majoritetens beslut. De tre partierna ansåg att arvodesberedningens förslag var väl genomarbetat. Vi stöttade förslaget om något sänkta arvoden för de bäst betalda politikerna och höjd ersättning till fritidspolitiker som lägger ner stora delar av sin fritid för att försöka göra Lidingö bättre.

Patrik Buddgård, gruppledare för Centerpartiet, säger:

”Lidingöborna har många frågor till majoritetspartierna kring arvodeshärvan. Jag ställde frågor till majoriteten för att få svar om de backar från innehållet i sitt första förslag med chockhöjningar, hur de ämnar återupprätta förtroendet för politiken och vad de lärt sig från processen. Jag fick inga svar och inte heller de 50-tal lidingöbor som satt på läktaren och lyssnade. Ett sätt att arbeta för återupprättat förtroende för politiken hade varit att bifalla arvodesberedningens förslag.”

Daniel Larson, gruppledare för Socialdemokraterna fortsätter:

”Det väl genomarbetade förslaget från arvodesberedningen fick brett stöd över blockgränserna i både arvodesberedningen och kommunstyrelsen. Ändå körde majoriteten över förslaget när det kom till kommunfullmäktige. Det förslag som den erfarna arvodesberedningen, som dessutom utökats för större representation, la fram till fullmäktige avfärdades av majoriteten.”

Patrik Sandström, gruppledare Miljöpartiet säger:

”Majoriteten var redo att rösta igenom ett egensnickrat förslag med chockhöjningar men inte arvodesberedningens väl genomarbetade förslag. Det visar på en demokratisk blindhet att använda sin majoritet till att rösta ned förslag som fått gehör i både arvodesberedningen och kommunstyrelsen. Med arvodesberedningens förslag minskade stadens utgifter med över tre miljoner jämfört med majoritetens chockhöjningar. Att nu yrka återremiss indikerar att man vill använda skattepengar till att öka sina egna arvoden samtidigt som man lägger besparingar på verksamheterna. Det är provocerande för lidingöborna.”

Patrik Buddgård (C), gruppledare 070-257 60 36

Daniel Larson (S), gruppledare 070-477 48 94

Patrik Sandström (MP), gruppledare 073-622 96 55